Fotoana manaraka, Zoma ho avy izao eo amin’ny Magro Behoririka

Tsy mbola ampy ny « DIABE » nataon’ny mpomba an’i Dada sy ny olona tsy ankanavaka ny Alarobia teo, koa fotoambe ny zoma 11 aprily ho avy izao. Tongava MARO, eo amin’ny Magro Behoririka isika no hiainga ho eny amin ‘ny 13 mai amin’ny 11 ora atoandro. Manaova ankanjo fotsy, Ampitapitao e! Tsy maintsy ho faranana haingana ity tolona ity hoy ny kabary teo amin ‘ny 13 mai. Midika izany fa tsy maintsy hamoaka ny fangatahan’ny 73 depiote ny HCC.

Tsy milavo lefona isika mpomba ny Filoha Ravalomanana ; asehontsika fa mbola ao daholo isika koa ny ZOMA 11 MAI 2018 miainga eo amin’ny Magro Behoririka isika amin’ny 11 ora ho tonga maro isika miaraka @amin’ny banderoles isaky sokajy. Manao fotsy ambony daholo . Ataontsika mangorom-potsy ny KIANJA 13 MAI amin’io. Mifanentana ary ampitampitao . ZAVA-DEHIBE NY FAHATONGAVANAO

 

 

L’image contient peut-être : 3 personnes, personnes souriantes, foule et plein air

L’image contient peut-être : 2 personnes, personnes souriantes, foule, chaussures et plein air

L’image contient peut-être : 4 personnes, personnes souriantes, personnes debout et plein air