Fitondran-dRajaonarimampianina : Mitohy ary mihamafy ny tolon’ny mpanohitra

Mihamafy hatrany ny tolona ataon’ireo mpanara-dia ny solombavambahoaka 73 amin’izao fotoana izao ho an’ Ambatondrazaka. Nisy araka izany ny famoriam-bahoaka nataon’izy ireo teo amin’ny kianjan’ny Jovenna Ambatondrazaka ny sabotsy lasa teo,  izay nentin’ireo mpitarika nanazavana indrindra ny fizotran’ny raharaham-pirenena ankapobeny sy ny mahakasika indrindra ny fandavan’ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana (HCC) ny lalam-pifidianana sadasada natolotry ny fitondrana H.V.M. Ireo izay nifandimby nandray fitenenana dia samy nanambara mazava fa leo an-dRajaonarimampianina sy ny forongony ny vahoaka noho ny fampanantenana poakaty sy ny kolikoly nambotry vahoaka nandritra izao fitondrany izao ka tsy misy afa-tsy ny fialany sy ny firosoana amin’ny fifidianana eken’ny rehetra ihany no vahaolana. Na ny Ben’ny tanànan’ Ambohitsilaozana andriamatoa Pascal na ny mpikambana teo amin’ny kaongresin’ny tetezamita teo aloha Razafindrakoto Fidy Mamy dia samy nanentana ny rehetra mba hiaraka hanamafy ny tolona handrodanana ny jadona.

Nandritra io famoriam-bahoaka io ihany koa no nampidirana mivantana tamin’ny alalan’ny finday ireo Solombavambahoaka roa isan’ireo tsy voavidin’ny H.V.M vola dia ny solombavambahoakan’Amparafaravola Rabekijana sy ny Solombavambahoakan’i Moramanga andriamatoa Lova, mivantana avy Toamasina, izay nitondra ny fanazavana rehetra mahakasika izao tolona atao izao sy ny fizotran’izany amin’izao fotoana izao. Tsara ihany ny manamarika araka ny fanambaran’ny Solombavambahoaka Rabekijana  fa miisa efatra amin’ireo solombavambahoaka valo izay voafidy tato anatin’ny faritra Alaotra Mangoro no voalaza fa tsy nandray vola dia ny solombavambahoakan’ Andilamena iray sy Amparafaravola iray dia andriamatoa Rabekijana ary ny avy ao Moramanga iray dia andriamatoa Lova ary ny avy any Anosibe An’Ala. Hatreto aloha dia hita sy tsapa fa maro an’isa ny olona izay tofoka amin’ity fitondran-dRajaonarimampianina ity izay samy milaza fa tokony hiala ampahatsorana izy.

Raoul