Hery Rajao. : Mbola voafitaky ny manodidina azy ihany

Miha- mahazo vahana  hatrany ny tolona  ataon’ny vahoaka Malagasy miaraka   amin’ireo  depiote 73  manerana an’i Madagasikara .  Hita izany nandritra ny faran’ny herinandro teo , nahitàna   hetsika  avokoa ny renivohi-paritàny  eto Madagasikara  sy ny renivohitry ny faritra , eny hatrany ampitan-dranomasina mihintsy aza . Manoloana  izany anef a   dia  mbola tsy miaiky ihany ny filoha Hery Rajaonarimampianina  ,  mbola hambaniany ihany ny tolona ataon’ny vahoaka Malagasy  fa  hilaozany   mievotrevotra fotsiny.  Ao anatin’ izany  no mbola anaovany vavabe   amin’ny fandaharana  ataony isan-kerinandro   izay efa  tsy  misy mpiraharaha  intsony  ‘FOTOAMBITA ‘ . Alefa  ao   hoe: mila fitoniana eto amin’ny firenena , tsy vita ao anatin’ny  fotoana  fohy ny fanarenam-pirenena sns …. , nefa  ny vava iray   mifanohitra  amin’izany  no ambara  amin’ilay fitenenana mievotrevotra hoe :   fanonganam-panjakàna  no ataon’ny depiote amin’izao , mpanakorontana ny firenena ireo . Ianao anie Adriamatoa  filoha ka tao anatin’ny nanongam-panjakàna tamin’ny taona 2009 , isan’ny  109 voasazin’ny firenena Afrikana  ary minisitry ny vola tamin’ny tetezamita e !

Raha  ny hita  izany dia ny tananan’ny filoha  Rajaonarimampianina   iray hafa  misafosafo , ny iray indray mamelaka .  Ireo tandapa  manodidina  indray   tsy sasatry  ny  manipy hoditr’akondro  manambany  ny tolona ataon’ny vahoaka  amin’ny fampitenenana  ireo fikambanana tsy fatampantatra amin’ny onjam-peom-pirenena RNM sy TVM .  Izay milaza fa mbola mamim-bahoaka ianao Andriamatoa filoha  , izany  no  re ao amin’ny  fanambaràn’izy ireo   :  re  ny hoe  ‘manohitra ny fanonganam-panjakàna  e! , tsy mila tetezamita  sns….izahay e! ‘  . Ankoatra  izay  ,  resahan’ny filoha Hery Rajaonarimampianina ihany koa ny tokony hisian’ny fifampiresahana  amin’izao krizy eto amin’ny firenena izao . Angaha moa tsy efa nitaky izany hatrany ny depiote  73  tamin’io resaka fandaniana  ny lalàmpifidianana  teny  amin’ny ntenimierampirenena  io  .  Nanasa tanana mihintsy ireto farany  rehefa   nandany  bontolo    io lalàna  io   ny depiote milaza fa 79  (ao anaty farango sosona)   fa tsy tompon’andraikitra  amin’izay  zavatra hiseho ao aoriana izy ireo . Tsy niraharaha izany ny fitondràna HVM  fa nidiany tany amin’ny PAON DOR  nandritra ny andro maromaro  ny depiote mpomba azy,   novidiana  vola  hampandresena  ny fandaniana ny lalàna mifehy  ny fifidianana .  Amin’izao  , tsy hay tohaina ny tolona ataon’ny vahoaka Malagasy  fa  misandrahaka manerana  an’i Madagasikara  , mitaky ny fialàn’ny filoha  Hery Rajaonarimampianina sy ny forongony  . Tokony mba  hijery  ny mahasoa ny firenena ihany   ity farany   fa tsy hanaiky ho voafitak’ireo tandapa manodidina  azy  ka  hikiribiby   hipetraka eo amin’ny seza  ihany ,  na efa  hita izao aza fa tsy ho tafavoaka intsony.

Helisoa