Tampina ny daomy ho an’ny fitondrana

Tampina ny daomy !  Izay no azo ilazana ny fitondram-panjakana ankehitriny . Iny resaka lalam-pifidianana iny no nampiitatra ny raharaha izay tsorina fa tsy nampoizin’ny Hvm ho tonga amin’izao tranga izao . Tsotra ny dikan’izany ! Voaporofo fa tsy vitan’ny fisehoana ivelany fotsiny ny fitantanana ny firenena kanefa izany no nentin’ny Antokon’ny fitondrana nanao ny asany . Mazava koa ankehitriny fa tsy niomana hitondra firenena ry zareo fa avy hatrany dia nirangorango . Toe-javatra tsy nampoizin’ny sasany io nitranga teny amin’ny Lapan’i Tsimbazaza io ka nahatonga ny kajy tsy nandeha araka izay nilàna azy . Voamarika ihany koa fa mbola noheverina ho toy ny zaza hatrany  ny vahoaka Malagasy ka mora hambakaina . Efa amoron-tevana ity fitondrana ity raha ny fijerin’ny maro azy fa efa fitazonana aina sisa . Tsy maintsy misy ny olona manana andraikitra ambony ao anatin’io fitondrana io efa manana eritreritra ny hiala saingy tsy sahy noho ny tahotra ny sefo isankarazany . Dia inona izany no hiafarany ? Dia inona koa no ho ataon’ireo mpitondra sa miandry izay higadonany? Raha ny fahitana azy dia hiharitra hatramin’ny farany ny fitondran’ny Hvm na inona hidonana na inona hihatra .  Efa mibaribary fa efa eny andalambe ny raharaha kanefa toa tsy rototra ilay fanjakana . Dia hoy ny maro manao hoe : izay tsy rototra izay  izany no safidin’ny sasany  dia samy hiatrika ny ho tohin’ny tantara isika mianakavy, sa ahoana hoy ianao ?

Rina Rabemananjara