Fikambanana Erikerika Madagasikara : Mitaky ny hisokafan’ny orinasa AAA sy ny MBS

Tonga  nanotrona  ny tolona  nataon’ny  vahoaka Malagasy   miaraka amin’ireo depiote miisa 73  ny fikambanana Erikerika  Madagasikara  avy any ampitandranomasina, teny amin’ny kianjan’ny 13 mai ny faran’ny herinandro teo,  amin’izao  fandalovan’izy  ireo    eto an-tanindrazana   izao . Tsy mandry ny sainay hoy Jean Philippe  Rafidison  amin’izao fahasahiranana mahazo ny vahoaka Malagasy izao  . Avelao hoy izy hisokatra  ny orinasa AAA  hiasan’ny Malagasy , fa aza hanaovana  antsojay toy  izao , tokantrano   sy  fianakaviana    maro  hoy izy   no  mivelona  amin’io orinasa io .  Eo ihany koa  ny fitakiana  ny hisokafan’ny  MBS mba hisian’ny fifandanjana   eo  amin’ny  fandraisana  ny vaovao  ho an’ny rehetra  .  Ny fikambanana   Erikerika Madagasikara  dia  miombom-po  amin’ny Malagasy  amin’ny tolona  atrehiny , ka na any ampitandranomasina  aza izahay  hoy  Jean Philippe  Rafidison   dia  miaraka amin’ny   vahoaka Malagasy hatrany .

Helisoa