1 Commentaire

  1. Raha mbola olona tao amin’ny fanongana mpanjakana ny mitondra firenena dia tsy hisy mihitsy ny fandriampahalemana. Izao ny vokany manana trosa …