« Mandainga Rajoelina ! », hoy Pety Rakotoniaina

Miseho tsikelikely ny marina mikasika ny mpanao politika sasantsasany eto amintsika amin’izao fotoana izao. Manetsika an’ireo manin-toerana, hanita-kevitra ny fiomanana amin’ny fifidianana ka voatery manao làlan-dririnina ny sasany, hahatongavana amin’ny tanjona. Nahoraka ery ny fanambarana ny vinan’i Andry Nirina Rajoelina na ny « Initiative pour l’émergence de Madagascar (IEM) » tany ivelany ary mbola ireharehan’ny mpomba azy mandraka izao. Vaky ihany anefa ny nafenina, ankehitriny, satria ny mpahalala ny fototra niaingan’ny tsirin-kevitra nitarina tao mihitsy no nanaporofo ny zava-drehetra. « Mandainga i Andry Nirina Rajoelina fa tsy drafitra noforoniny mihitsy ny IEM fa hala-tahaka ny votoatin’ny boky nosoratan’i Rakotonirainy Germain, mpitarika tao amin’ny antoko MFM fony fahavelony fotsiny », hoy i Pety Rakotoniaina omaly teto an-drenivohitra. Notsiahivin’ity filoha nasionalin’ny antoko Tambatra ity fa taiza ara-politikan’i Germain izy tamin’ny fotoan’androny ary niondana ny foto-keviny mihitsy ka ny boky « Tantely afa-drakotra » ihany io navadika teny frantsay nomena anarana hafa io, hoy izy. Mbola nivoy ireo foto-kevitra noraketin’ny bokin’i Germain Rakotonirainy ireo talohan’i Rajoelina aza, hoy izy, ny antoko Tambatra ary betsaka ny mahatadidy ny namoahana izany natetika tamin’ny fihaonana ara-politika isan-karazany teto amin’ny firenena. Nokianin’i Pety Rakotoniaina ihany koa ny fifonana nataon-dRajoelina satria tsy nibaboka ny fahadisoany rehetra tamin’ny vahoaka araka ny tokony ho izy io filohan’ny tetezamita io, hoy izy. Niaiky ny firoboroboan’ny fanondranana andramena nandritra ny fotoana nitondrany izy, hoy izy, nefa tsy nifona an’izany tamin’ny vahoaka fa nanilika ny andraikitra tamin’ny ministra Joseph Randriamiharisoa izay nisahana ny tontolo iainana nandritra ny 5 volana fotsiny. « Fanohizana ny fanenjehana ny zanaky ny faritra Betsileo ataon’ny fitondrana ankehitriny io nataon-dRajoelina io ka tsipahinay ary itakianay fanadihadian’ny Bianco mikasika ny tombam-pananan’ireo mpitondra rehetra nandritra ny tetezamita, hahafantarana izay nihinana vidina andramena marina », hoy i Pety Rakotoniaina.

Ny Valosoa