Mpanolotsaina Tim : Manakiana ny fomba fiasan’ny ben’ny tanànan’Antsirabe

Nitafa fohy tamin’ny mpanao gazety ny tolakandron’ny Alakamisy 8 Febroary 2017ny mpikambana eo anivon’ny filan-kevitry ny tananan’Antsirabe, avy amin’ny antoko TIM. Manoloana ny fampandrosoana ny tananan’Antsirabe ny foto-dresaka, izay ambaran’izy ireo fa tsy mandeha amin’ny laonina tateraka izany. Nisy lanonana nisesy mantsy nataon’ny mpanatanteraka di any fifampiarahabana tamin’ny sefo fokontany, narahiny fizarana tambin-karama tamina hotely lehibe iray teny Andraikiba. Taorian’izay dia nisy ihany koa fifampiarahabana teo amin’ny mpanolontsaina indray ka hotely lehibe ihany koa no nanaovana izany ary tamin’io dia nanambarany filohan’ny mpanolontsaina sy ny Ben’ny Tanana fa manga ny lanitra eo amin’ny roa tonta hoan’ny fampandrosoana. Nandiso tanteraka izany moa ireto mpanolontsaina TIM ireto satria nambaran’izy ireo fa maro ny zavatra mandeha eto Antsirabe no tsy nandalo fankatoavan’ny mpanolontsaina izany mihitsy, na tsy nampahafantarina azy ireo mihitsy aza rah any marina. Notsahivin’ireto mpanolontsaina ireto fa efa nisy ny fangahana fanazavana momba ny fitantanam-bola nataon’ny mpanolontsaina saingy nanjavona ny fangatahana rehefa tonga teny amin’ny Prefektiora ary tsy nisy tohiny.

Efa nisy ny fanadihadiana lalina nataon’ny teo anivon’ny tahirim-bolam-panjakana ka nahitana fanjavonana vola amina miliara, saingy tsy nasian’ny fanjakana resaka ihany koa izany ka mahatonga ireto mpanolontsaina ireto mandiso ny fanambaran’ny Ben’ny Tanana. Isan’ny nambaran’ireto mpanolontsaina ireto fa misy asa goavana, ambara fa tetikasan’ny filoham-pirenena eto Antsirabe ary nirotsaka ao amin’ny kitapom-bolan’ny kaominina ny vola, kanefa tsy nampahafatarina ny mpanolontsaina izany fa dia tantanan’ny Ben’ny Tanana irery ka tsy fantatra izay fandehany. Fa etsy andaniny dia isan’ny nanairan’ireto mpanolontsaina ireto ny fitondram-panjakana ihany koa fa raha nny tokony ho izy dia 6 no isan’izy ireo saingy ny iray candida tamin’ny fifidianana senatera ka naka “disponiblité”, kanefa hatramin’izao dia tsy averin’ny Prefektiora amin’ny andraikiny ilay olona taorian’ny fifidianana. Etsy andaniny moa dia miha rava avokoa ny fotodrafitrasa misy eto Antsirabe amin’izao fotoana raha tsy hiteny afa tsy ny lalana izany, izay manerana an’Antsirabe moa izany. Ny mpiasa moa dia efa 8 volana izao no tsy nadray karama satria ny volana Mey 2017 ny karama farany noraisin’izy ireo raha toa ka 3 volana no tsy voaloha tamin’ny andron’ny Délégasiona manokana. Ireo rehetra ireo moa no hilazan’ny mpanolontsaina avy tamin’ny TIM ireto fa tsy mazava sy mangarahara ny fitantanana ny tananan’Antsirabe saingy takonan’ny Ben’ny Tanana amin’ny alalan’ny fisehosehoana amin’ny fahitalavitra sy haino aman-jery fotsiny izany ka tsy “possible”, ny hanaovana filamatra ny tananan’Antsirabe amina resaka fitantanana izany, arak any nambaran’ny Ben’ny Tanana.

Solohery