Ny hoe fisandratana amin’ny HVM dia fisehon-javatra tahaka izao

HOY NY MPANORATRA :

Nanodikodim-bola ny mpanolo-tsainan’ny filoha Ramatoa Claudine, dia ny IGE (Ispecteurs généraux de l’Etat ) no niakatra CODIS rehefa niseho ny adalan’ny mpitondra. Tsy nijanona teo fa niseho izao fomba sy tsy fanarahan-dalana isan-karazany , ary tsy nisy bedy ry Senateur Riana na nanakorontana teny @ BIANCO aza.

Natao indray izany hoe PERMIS BIOMETRIQUES izany hono dia niharihary koa fa hay niharo fisolokiam-bahoaka ilay PVC kely novidiana 38.000 Ariary, betsaka aza ny nandoa nihoatra. Hay tsy misy dikany akory ilay maha-biomètriques azy fa HOSOKA.NISY HADISOANA HONO E.

NOTAPAHANA INDRAY ITY KARAMAN’NY MPIASAM-PANJAKANA efa nahatratra 9700, DIA HOE NANAO HADISOANA INDRAY ILAY LOGICIELS MITANTANANA NY KARAMA HONO, NA NY KARAMAN’IREO NGETROKA AZA HONO MBA NISY TAPAKA KOA???

TAFATSOAKA TAO TSIAFAHY ARY TAFAVOAKA NY FIRENENA MALAGASY INGAHY HOUCINE ARFA, Voalazany izy tenany fa nandoa volabe izy sandan’izany fitsoahany izany.SAINGY NY FILOHA MOA MAHATOKY NY MPIARA-MIASA AMINY @ FOMBA FANAO MAHAZATRA AZY IREO HONO.NY MAHATSIKAIKY AZA DIA NY MALAGASY NO FITAHINA FA KAROHIN’NY FITSARANA FRANTSAY ILAY RANGAHY MPAMERIN-KELOKA SAINGY TSY HITA???DIA AMPAHAFIRIN’NY JIOLAHY KAROHIN’NY GIGN FRANTSAY TOKOA IZY NO HOE TSY HITA?

FARANY TEO MOA DIA RESAKA FANAOVANA TSENA HOSOKA NAVOAKAN’NY ARMP; NANAO HADISOANA INDRAY NY MPANAO SAISIES HONO KA NIHOATRA ZERO 3 NY ANTONTAN’ISA???

IZANY TOKOA NO TARATRY NY FIRENENA MISANDRATRA, VERSIONS HVM.

MINOA AHY IANAREO FA HISY FAHADISOANA KOA @ FIFIDIANANA EO, KANEFA DIA HITARIKA KORONTANA TSY ROA AMAN-TANY IZANY RAHA IO FOMBA FIASA ANKAPOBEN’IO FITONDRANA IO NO ZOHINA.

1 Commentaire

  1. Mahafehy ny rehetra fa mila mailo amin’ny halabato.