Aiza ho aiza ny raharaha Claudine Razaimamonjy amin’izao fotoana izao ?

Nangiana tanteraka ny raharaha Claudine Razaimamonjy, miandry ny tohiny hatramin’izao ny mpanaram-baovao. Ny fitondrana HVM moa hatramin’izay dia manafiny ny ratsy rehetra, nefa mivoka tsikelikley ireo ankehitriny. Ny fanontaniana ankehitriny, aiza « tatie Clô », aiza ho aiza ny momba ity raharaha nitranga tamin’ny taona 2017. Tadidinao ve ny resaka nifanaovan’i Claudine Razaimamonjy tamin’ny mpiasan’ny BIANCO. Averina aminao :

 

BIANCO : « Allo izaho ihany tompoko ilay niantso teo avy aty amin’ny BIANCO ihany Madama Claudine »

 

Résultat de recherche d'images pour "point rouge"

CLAUDINE : Allo Innnna Tsy hihaona aminareo aho aa! Nareo fantatray fa ampiasain’ny mpanohitra! Aleo hiala ny Prezidà Hery vaomiantso ahy ianareo !

 

Résultat de recherche d'images pour "point rouge"


BIANCO : Madame Claudine mba te hiresaka aminao anie izahay !

 

Résultat de recherche d'images pour "point rouge"

CLAUDINE : Madame Claudine inona ah….Aleo hiala teo i Hery rajaonarimampianina vao miantso ahy ianareo! Tsy matahotra anareo izaho! Ianareo ampiasan’ny mpanohitra!

Résultat de recherche d'images pour "point rouge"


BIANCO : Sao mba afaka mankaty amin’ny birao na makany amin’ny biraonao izahay? sao mba afaka mihaona madama!

Résultat de recherche d'images pour "point rouge"


CLAUDINE : tsy mila ny biraonareo aho! tsy mila anareo aho!

Résultat de recherche d'images pour "point rouge"


BIANCO : Izahay anie Madama hikaroka ny marina, manao fanadihadiana e?

Résultat de recherche d'images pour "point rouge"

CLAUDINE : Fanadihadiana amin’ny inona tsisy saina maty daholo, Mangala haudience any amin’i Hery Rajaonarimapianina ary! ndraso hiala i Rajaonarimampianina vao miantso ahy ianareo…ianareo ataon’ny opposition fitaovana ry Bianco…Alaivo aty amin’ny Palais aty Iavolohaaho raha sahy ianareo! Tongava aty Iavoloha fa aty aho izao!

Résultat de recherche d'images pour "point rouge"


BIANCO : Ka horaisinao ve izahay Madama raha makany aminao, ianao mansty milaza hoe any Iavoloha?

Résultat de recherche d'images pour "point rouge"


CLAUDINE : Tsy mila mandray anareo aho, mankanesa ao main’ny biraon’i Hery, Mangataha audience amin’ny Prezidà Hery amin’ny biraony ianareo! Maninona no samborinareo ny Mairenay, raha misy fitiavanan’i Hery ianareo dia avohay ny mairenay! HIfanao mihinanemanininy eto isika, izaho tsy mahatotra anareo! Antsoy i Mamy Ravatomanga ireny mampiasa anareo! efa kobonay ianareo! Ataon’ny mpanohitra fitaovana!

Résultat de recherche d'images pour "point rouge"


BIANCO : Ka afaka mandray anay ve ianao Madama, ianao anie manakaja e:

Résultat de recherche d'images pour "point rouge"


CLAUDINE : Ny inona e! hifampihinanema niny eto isika, ka mahasosotay ahy ny zavatra ataonareo! Ny olona sambosamborinareo, ataovy ao anatin’ny lohanareo fa izahay no eto amin’ny pouvoir izao! Tsy mila tsy mila mandray anareo iaho! Tsy mila! Hifankahita isika!Tsy mahalala izany Razaimamonjy izany! lelena ! Fa ianareo no iza… »

Résultat de recherche d'images pour "claudine razaimamonjy"