En mémoire du Colonel Richard Ratsimandrava. Assassiné il y a 43 ans, le 11 février 1975 !

En mémoire du Colonel Richard Ratsimandrava ! assassiné il y a 14 ans, le 11 février 1975 !

Ny fokonolona: araka ireo kabary nataon’ny Kôlônely Richard Ratsimandrava eran’ny nosy, 1973-1975

Extrait – N°30 : “ … Inona no atao hoe demokrasia ? … Ny mety hanahirana dia ny fiheverana ny hoe demokrasia. Ny hevitry ny Governemanta amin’izany dia mazava tsara. Ny demokrasia dia marina fa ny maro an’isa, izay hevitra lanin’ny maro no izy, kanefa koa izan demokrasia izany dia fanajàna ny hevitry ny rehetra, ary famelana ny rehetra hampiseho ny heviny. Satria eo amin’ny hoe demokrasia tsy misy sokajin’olona maro an’isa akory, tsy misy sokajin’olona manana ny marina akory, fa henoina ny feon’ny rehetra : anio ny maro hihaino an-dRakoto, rahampitso izy hihaino an-dRabe, ka izany zavatra izany dia mety hitranga. Ny mitarika ny maro an’isa mety ho vitsy an’isa rahampitso. Ireo mitarika ny vitsy an’isa mety hahatarika ny maro rahampitso, izany zavatra mety hitranga. Ka raha ohatra ny vitsy androany mahatsiaro ho voahitsakitsaka , sao mitady hamaly faty izy rahampitso, zavatra ratsy izany. Ary raha ohatra tsy raharahina izy ireo dia hialangalana tsy handray anjara, tsy hanao na inona na inona fa mety hisakana, ka ny asa rehetra izay tian-katao aza dia manjary tsy hisy zavatra manjary.

Ka izany no mba Tiako ho eritreretinareo mba hiheveranareo. Ka amin’ny Manaraka dia afaka hifankatia ianareo., ary hiara-hiasa lalandava fa tsy hijanona fotsingt amin”izay diasadisa nisy. Izany no foto-kevitry ny Governemanta, ary Tiako ny manamafy azy eto aminareo, fa izahay tsy momba an’iza na momba an’iza, fa ny zavatra tadiavinay dia ny firaisan’ny Malagasy rehetra.

Ny Fihavanana izay netim-paharazantsika dia irinay hotohizana, fa tsy nisy naharatsy izany akory hatramin’izay … »

(Chapitre II – « Ny fiaraha-monina vaovao ». – Kabary tao Soatanàna, pages : 136)

L’image contient peut-être : une personne ou plus et personnes assises

1 Commentaire

  1. Mba zahao ary zarao eto raha misy manana ny kabary malaza tany Soalala