Hafatra voaray tao amin’ny mailaky ny « Ny Valosoa Vaovao »

TSY MAHAFALY INTSONY ?

Tsy mahafaly intsony i Solo f`efa midororororo,

Ka dia olon-kafa indray no noketrehina hajoro ?

Moa ve hisy fandrosoana raha ny lo no mbola haverina,

Mba hisolo ny efa tonta sy ny efa tandalerina ?

Image associée

Tsy mahafaly intsony i Solo  sady tsy azo ianteherana,

Ka dia olon-kafa indray no nokasaina homena toerana ?

Saingy izany ve hanova ny efa lasa mahaketraka

Raha dia ny tranainy ihany no fongarina , hapetraka ?

Image associée

Raha ny zava-misy mantsy dia ambara tsotr`izao

Fa lany “olona madio” iretsy hery vaovao,

Ka ny efa tonta hatrany  hatrany no asolony ny vizana,

Ary dia ny ratsy foana  no ezahiny hotohizana.

Image associée

Ka tsy mahafaly intsony izay miseho sy izay hitranga,

N`inon`inona lazain`ity ilay hoe “antoko manga”.

Tsisy zava-mahafaly raha ny vitany sy ny aminy.

Tena tsy antenaina intsony fa hoe mbola hisy maminy !

 

DADAN`I ZINA

(07-02-18)

1 Commentaire

  1. Marina ny voalazanao RaDadan’i Zina . Mankasitraka e.