Naissance d’un mouvement de contestation…

L’image contient peut-être : texte

2 Commentaires

  1. Tsy fampiharana tsianjery maimbo izay kely nianarana ny fanaovana politika mahomby ka manao pilia vava toy ny hoe « tsy misy rotaka daonky tsy mila fifanarahana politika ». Ny zavatra iaraha-mahalala ankehitriny dia ny tsy fahombiazan’ireo izay niray tendro nanongam-panjakana ary nizsavika fitondrana ny 2009 no mankaty. Ny antony dia mazava, azy ny fahefana sy ny fitantanana fa tsy manaraka azy ny maro an’isa (majorite) izay hany afaka manome hery mitondra ny fampandrosoana eo amin’ny Firenena. Ka mbola tsy ampy ny lesona noraisina nandritra ny 9 taona garangidina ka mbola hotohizana ve?

  2. Ny antoko politika manana fahamatorana dia ireo izay nisedra ny fifandimbiasan-toerana ary mandray fitondrana avy amin’ny alalan’ny fifidianana. Ny antoko politika mahomby dia mampandany hevitra fa tsy mihazakazaka mampandany olona. Ny antoko politika mendrika dia mandinika tsara ny fomba hoentiny manarina ny Firenena ao anatin’ny firaisamben’ny malagasy fa tsy manao teny tsy loabody hoentina manilika ny hafa toy ny fonosin’ny teny hoe « tsy maty manota » ao anatin’ity fanambarana ity. Raha tsy hiteny afa-tsy ilay sonia voalohany ankavia izay tsy maty manota nandray anjara tamin’ny fanapotehana an’Antananarivo ny 26 janoary 2009 ary nasesika ho PDS tsy maintsy eken’Antananarivo avy eo rehefa tsy lany tamin’ny fifidianana maro teto.