A qui veut l’entendre mais pur la majorité des malgaches, cette vidéo est une preuve réfutable du coup d’Etat de 2009 perpétré par le camp de Rajoelina

« TSY MAINTSY MANAO ACCUSATION EN RÈGLE ISIKA … OHATRA HOE RAVALOMANANA CRIMINEL ……. RAVALOMANANA TRAITRE … »

DIA RAIKITRA ARY FA HO ATAO NY …….. 7 FEBROARY 2009

Fa talohan’io daty 7 feb. 2009 io aloha dia mbola nisy an’itony fivoriana itony, niketrehina ny zavatra rehetra sy nanapahana hevitra ny amin’ny tokona andatsahany rà mandriaka teto antanana mba entina hanamelohana an-dRavalomanana [Cf. VIDÉO]

==> 7 febroary 2009 : Hoy IZY rehefa avy nanendry praiminisitra teo ankianja: « Amin’ny maha-Ben’ny Tanàna ny tenako dia atolotro ho an’ny praiminisitra vaovao ny Lapan’Ambohitsorohitra, satria an’ny Tanànan’Antananarivo io Lapa io. […] Ka ho ALAINTSIKA ary ve io Lapa io eeeeee?!!! »
…. Tehaka mirefodrefotra no setrin’izany fanentanana izany …..
– « Hay, reko ny fanekenareo …. Ndao ary isika ééé, ndao ho ALAINTSIKA izao dia izao ny LAPA ka ho apetratsika ao ny praministra antsika manomboka izao », etc. etc. […]

Inona ary no niseho avy eo :

==> Nanao ANIMATION (fanentanana) fotsiny IZY fa tsy hitanao teny amin’ny Lapa akory […]

==> Ireny rehetra ireny ny nanjo ny olona notarihiny teny […]

==> Fa ny anisan’ny mahazendana dia ity: nony azony ny fahefana (avon’ny tetezamita), dia notazoniny ho AZY ihany ilay Lapa nony avy eo, ary ilay praiminisitra notendreny kosa dia lasa naka mora foana ny Lapan’i Mahazoarivo, ary amin’ny kilometatra lavitra an’Ambohitsorohitra… Aiza re zany é, f’angaha tsy oé nomen’ny Ben’ny Tanàna an’ny praiminisitra indray ny Lapan’Ambohitsorohitra?????

==> Nony avy eo, 7 febroary isantaona, nandritra ny 4-taona (2010 – 2011 – 2012 – 2013), natao angoa-tenda izao karazana fihetsiketsehana rehetra izao teo amin’io toerana eo anoloan’ny Lapa io: notohizana teo avokoa izao fampanantenana sy fanentanana rehetra izao. Nomena vola setriny ireo nitondra takaitra, hatramin’ny havan’ireo nanana ny maty […]

==> 7 febroary 2014 : very fanahy mbola velona ireto olona, fa nangina tampoka toy ireny sosoa voatapo-drano ireny ilay « daty fahatsiarovana »; efa nitondra teo ny HVM. Very fanahy mbola velona fa toa nilaozandray tsy satry […] Tapaka hatramin’ny vola fanampiana, fandray isambolana aza, fa toa oé tsy tafiditra tao anaty budget angaha izany vola izany ? Nanomboka nisamaritaka ny rehetra […]

==> 7 febroary 2015 : SMS avy any amin’ilay MPANENTANA MATIHANINA sisa no novakin’i Pierre Houlder ho an’ireo akanga sisa nanamborana tetsy amin’ilay toerana « malaza » etsy anoloan’ny Lapan’Ambohitsorohitra : « Tsy mamela anareo ho IRERY hono IZY fa mbola hiverina ééééé »

==> 7 febroary 2016 : asa inona indray no ho ataony anareo izao ???