Kaominina Antananarivo Renivohitra, tomponandraikitra, parlemanatera

Nitafa tamin’ny mpanao gazety ireo tomponandraikitra teto anivon’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra notronin’ireo parlemanatera voafidy teto amin’ny boriboritany 6, nilaza ny alahelony mikasika ny antsonjay ataon’ny Fanjakana foibe eto amin’ny fitantanana ny tanàna.