Filoha Ravalomanana : Any Paris Frantsa ary hiverina tsy ho ela

Tonga any Paris renivohitra Frantsay omaly ny Filoha Marc Ravalomanana, rehefa nijnona kely tany Nairobi renivohitra Kenyana ny fiaramanidina izay nitondra azy. Nambarany mialoha ny niaingany teny Faravohitra fa hitafa amin’ny filoha Kenyana Uhuru Kenyatta izy, satria ity farany no faharoa tamin’ilay fifaninanana taty Afrika momba ny fahaiza-mitarika na « Leadership » fa ny filoha Ravalomanana kosa no voalohany. Tsara ny mifanaja hoy izy satria adin’ombalahin’ny mpianakavy iny fifaninanana momba ny Leadership taty Afrika iny ka ny maharesy tsy hombiana ny resy na ny faharoa tsy akoraina. Any Paris Frantsa, hihaona amin’ireo ao amin’ny antoko Tiako I Madagasikara Frantsa na ny TIM Frantsa sy ireo Malagasy rehetra monina any ivelany tsy ankanavaka anio tolakandro ny filoha Marc Ravalomanana, hiara-hankalaza amin’izy ireo ny taona vaovao. Hanana ny anjara toerany ny TIM Frantsa sy ireo Malagasy monina any ivelany amin’ny fanohanana azy aminy fifidianana filohampirenena amin’ity taona 2018 ity, hanampy ny Filoha nasionalin’ny antoko TIM eo amin’ny hoenti-manana sy ny ara-pitaovana izy ireo. Harahantsika eto ihany ireo fandaharam-potoanany hafa any ivelany, efa naverimberina hatramin’izay fa mikatsaka hatrany ny tombontsoan’ny vahoaka Malagasy ihany koa izy amin’ny fivoahana any ivelany toy izao, na mbola tsy eo amin’ny fitondrana aza ny tenany. Andro maromaro no hijanonany any ivelany izao, ary heverina fa tsy maintsy hitondra voandalana an’i Dada amin’ny fiverenany tsy ho ela eto an-tanindrazana.

Mikasika ny raharaham-pitsarana izay hetsehin’ny fitondrana amin’izao fotoana izao indray na dia efa azo lazaina ho nivalona aza iny raharaha 8 taona lasa iny, dia manamafy hatrany ny Filoha Marc Ravalomanana fa fitsarana tsy mahefa no nitsara izany, ka tsy misy ny mampanahy azy. Efa ho 3 taona mahery tokoa izy no niriaria teto an-tanindrazana tsy nosamborina koa nahoana no amin’izao fotoana no hisy izany?  Vakiana fotsiny hoy ny tanora ankehitriny izay, mampihomehy na mampitokiky ny ataon’ny fitondrana amin’izao fotoana hoy ny hafa…

Ny Valosoa