Dada sy Rajoelina : Tsy mbola misy ny fifanarahana eo amin’izy ireo

Mbola mitana ny sain’ny mpanara-baovao sy ny olom-pirenena ny resaky ny minisitry ny fitsaràna  Rasolo Elise Alexandrine ny  talata  teo  nandritra  ny fihaonany tamin’ny mpanao gazety fa ampiharina amin’ny filoha Marc Ravalomanana  ny sazy  nandidian’ny fitsaràna azy, fitsaràna  mahefa hoy  izy no  nitsara  azy. Dia gaga ny rehetra raha naheno ny resak’ity tompon’andraikitra ambonin’ny fitsaràna ity, ny mpanao gazety moa raha nahita ny filoha Marc Ravalomanana  nandritra ny  fanadiovana  faobe nataon’ny kaominina Antananarivo renivohitra (CUA) tao  Mananjara- Paraky  boriborintany faha 4 dia nanararaotra nanontany ny heviny mikasika io resaky ny minisitra io. Tsotra ny navalin’i Dada mikasika  izany , mbola hisy sahy hisambotra ahy ihany ve amin’izao andro izao, iza no hanadio eto raha ho samborina aho ? Namafisiny  fa fitsaràna  tsy mahefa tsy manaraka ny lalampanorenana  no  nitsara   azy tamin’io, ary tsy nanatrika io fitsaràna io  aho  hoy   izy tamin’izany  ary mbola  filohampirenena amperin’asa.  Ankoatra izay, nazavain’ny filoha Marc  Ravalomanana   ny resaka mety ho fiarahamiasa eo aminy sy ny filohan’ny tetezamita teo aloha Andry  Rajoelina   ; satria misy ihany ireo mamadi-dresaka  milaza fa lasa mikaoty an’i Andry Rajoelina   i Dada . Nanambara mazava  ny filoha Marc Ravalomanana :  n’iza n’iza rehefa Malagasy   dia afaka miresaka foana, ary tsy maintsy atao izay hiaraha-miasa aminy  raha   manana tombontsoa iombonana  ho an’ny vahoaka  izy  . Ny olona ve hoy i Dada tsy hanana ny fahalemeny  sy fahadisoany  fa rehefa mifanazava dia afaka mifanaraka tsara. Hatramin’izao aloha namafisin’ny filoha Marc Ravalomanana fa mbola tsy misy ny resaka  fifanarahana teo aminy sy i Andry Rajoelina.

Helisoa

 

 

 

2 Commentaires

  1. Ny tody tsy misy fa ny natao no miverina : tsaroantsika ve ny nanagadrany an’i Tantely ANDRIANARIVO izay praiminisitra am-perin’asa ihany koa tamin’izay andro izay ?

  2. Tsaronay tsara mihintsy. Premier ministre mankatoa ny fitondrana tsy lanim-bahoaka, tarikin’ny mpanao fraude éléctorale tamin’izany fotoana. Rariny loatra raha nogadraina satria manao tsinotsinona ny safidim-bahoaka. Dada tsy vogadra izany na inona ho lazainao. Sa ankasitrahanao ihany koa izany ny acte criminel nataon’i Kolonely Kotiti tamin’izany andro izany? izay antony nanagadrana azy? Mandiniha tsara ianao.