Fampianarana : Tsy nahazo subvention intsony ny marobe amin’ny mpampianatry ny tsy miankina

Mbola ilain’ny fanjakana ve ny sekoly tsy miankina ? Nivoaka ny lisitry ny mpampianatra amin’ny  sekoly tsy miankina, nahazo subvention na fanampiana avy amin’ny minisiteran’ny fanabeazana ho an’ny taona 2017. Hatramin’izay fitondram-panjakana nisy teto dia nahazo izany foana ireo mpampianatry ny sekoly tsy miankina afa-tsy tamin’ny tetezamita. Tamin’ity anefa dia nihena dia nihena ny isan’ny nahazo. Nisy ny sekoly tsy nahazo mihitsy na dia mpampianatra iray aza tao aminy. Voamarika fa tsy nomena fanampiana intsony ireo mpampianatra amin’ny ambaratonga faharoa rehetra amin’ny tsy miankina. Ny mpampianatra tamin’ny ambaratonga voalohany ihany no nahazo ary ny tamin’ny garabola na préscolaire aza dia tsy nahazo ny ankamaroany.

Ny fanontaniana dia hoe : tena mahantra tsy manam-bola ve ny minisiteran’ny fanabeazana ka tsy afaka hanome fanampiana na subvention ny tsy miankina intsony atsy ho atsy? Sa navily amin’ny zavatra hafa ny tokony homena ny sekoly tsy miankina ? Sa tena tsy raharahan’ny fanjakana intsony ny sekoly tsy miankina? Be manko ireo talen’ny tsy miankina no efa velon-taraina tamin’ireny vakansin’ny pesta sy amin’izao andro ratsy izao fa dia tapatapahan’ny minisiteran’ny fanabeazana araka izay tiany fotsiny ny fianarana ary dia nakatona matetika tao ho ao ny sekoly tsy miankina. Manginy fotsiny ny fandrahonana mihatra amin`ny tale raha mikiry manokatra ny sekoly izy .Tsy hita mazava anefa izay tena antony. Ny programa lava be, ny mpianatra voamarika fa tena mihena ny fari-pahaizan’ny ankamaroan’izy ireo. Ny fanjakana etsy ankilany tsy mieritreritra izay hanemotra ny datim-panadinana ary vao mainka nampihena izay mba tohana ara-bola eo amin`ny mpampianatry ny tsy miankina.

 

Ny Valosoa