Nidina ifotony nitsidika nitondra fanampiana ireo traboina ny Ben’ny Tanàna Lalao Ravalomanana

Nidina ifotony nitsidika nitondra fanampiana ireo traboina ao amin’ny fokontany Andavamamba Anjezika I sy II, ny fokontany Antetezana Afovoany, ny fokontany Manarintsoa, Mandrangobato ary Anosibe, ny Ben’ny Tanàna Lalao Ravalomanana sy mpiara-miasa aminy akaiky, avy ao amin’ny CUA ny tolokandro ny Alatsinainy 08 Janoary 2018