Fifampikasihan-tanana teo amin’ny « député » ny Soanierana Ivongo Tody Arnaud (MAPAR) sy Rossy

2 Commentaires

  1. Calme be Rossy t@ voalohany, manontany « légal sa tsy légal? »

    Calme be indray Rossy mbola nilaza hoe: « esorinay rehefa tsy mitombina, mangata-dsalana izahay, tsy hiady aman’olona izahay fa hanao spectacle ».

    2:15, manomboka incohérent ny zavatra ataon’ilay Tody Arnaud: sady asainy esorina ny entan’i Rossy (fa tsy anjarany, hono, izany) et en même temps, mihazakazaka mihitsy Tody Arnaud, tapenan’ny parpaings tsy ahafahan’ny Rossy mamoaka ny entany. Sady manomboka mampiditra resaka FOKO ny resaka ataony.

  2. Ireny ny atao hoe député sous developpé mahametra