Fitaterana taxi : Bontolo sisa ny an’ny FTAR sy Clémence

Fa inona ihany ity mampitabataba sy mampitsamboamboatra an’ireto Taxi ao anatin’ny FTAR ireto e? Tetezina daholo ity Radio sy Tele eto Antananarivo ity  , atao ny lahatsoratra an-gazety ilazana fa tsy hanaiky mihitsy izy ireo amin’ny resaka Omavet . Ny zavatra tsapa anefa dia manomboka lefy tsikelikely ny hetsika ataon’izy ireo fa bontolo sisa . Dia hoy isika manao hoe : fa mitondra mankaiza ny fanaovana bontolo ry zareo a ? Ny marina dia ny tsy fahafantarana ny tena izy no mahatonga ny Taxi sasany ho voasariky ny FTAR , eo koa ny fankahalana tsotra izao ny mpitantanana ny Kaominina Antananarivo Renivohitra, ka na inona na inona atao dia toherina foana . Ny tokony ho fantatr’ireo Taxi diso lalana anefa dia izao : tsy maintsy atao ny fanarenana an’Antananarivo ka tafiditra ao anatin’izany ny tontolon’ny fitaterana sy ny Taxi . Tsy misy afaka manda fa nanjaka ny gaboraraka tao Antsakaviro . Tsy maintsy atao ny fanatsarana izay miteraka fandrosoana . Aleo koa vakiana bantsilana fa nisy ny andian’olona izay nahazo tombotsoa tamin’ny fanaovana contre visite teny Antsakaviro noho izany dia tsy maintsy faranana hatreo ny asa ratsin’izy ireny . Tsy misy hirika hanaovan’ny mpanao kolikoly intsony eny amin’ny OMAVET ka izay no mampitabataba ny sasany . Maro ny olona te hivoatra amin’ny fiainana fa tsy hifotetaka lava eo ka raha ny Taxi no resahana dia tsy ataon’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra ambaninjavatra ny fampivoarana azy ireo . Mila miova koa ny toetsaina e! Ny taxibe ao amin’ny UCTU izao dia mankasitraka tanteraka ny OMAVET ary maniry koa izy ireo ny hanaovana ny visite technique sy ny visite de conformité miaraka eny amin’ny OMAVET Nanisana fa tsy ho sarahana intsony eny Alarobia sy eny Nanisana toy ny misy amin’izao fotoana. Mijoro koa ny Fikambanan’ny taxi Matihanina ankehitriny (FTM), ka miroso hatrany ny fanavaozana ataon’ny CUA, sa ahoana hoy ianao ?

 

Rina Rabemananjara