Be sahady no miahiahy ny mpitondra amin’ny fanomanana fifidianana

Saika efa mirona any amin’ny fiatrehana ny fifidianana avokoa ny resaky ny maro amin’izao fotoana, indrindra taorian’ny nahatafatsangana ny FFM na ny filan-kevitry ny fampihavanam-pirenena farany teo. Tombanan’ny maro fa tsy tena hahaleotena ara-potokevitra amin’ny tokony ho ataony ity rafitra ity, fa mety ho rafitra politikan’ny mpitondra fotsiny ihany, hikendrena fikambanana na antoko politika na olona mihitsy aza tsy ho afa-milatsaka ho fidiana. Tombanan’ny maro araka izany fa ny fanapahan-kevitr’ity rafitra ity no hampilamina na hampikorontana ny firenena mialohan’ny fifidianana na mandritra ary ny aorian’ny fifidianana. Etsy andaniny dia efa maro ihany koa no manombana fa mbola resaka hafa ihany koa ny momba ny lazaina fa fahaleovantenan’ny CENI, izay hikarakara ny fifidianana satria voalaza fa tsy manam-bola hiatrehana ny fifidianana ity rafitra ity fa mbola hiantehitra amin’ny fanjakana foibe ka tsy ho azo antoka araka izany ny fanatontosany ny fifidianana. Etsy andaniny dia mandeha ny resaka amin’ny mety hikitihan’ny fitondram-panjakana lalam-panorenana mialoha ny fifiddianana izay tombanana sy mety hampitombona ihany koa ny ahiahin’ny maro ny hanemorana ny fifidianana tsy ho amin’ny 2018 io, araka ny tsaho efa niely tato ho ato izay.

Na izany na tsy izany dia tsikaritra ho tsy laharam-pahamehana ho an’ny mpitondra fanjakana ny famahana ny olan’ny vahoaka maro an’isa, dia ny sondrobidim-pianinana sy ny tsy fandriampahalemana manerana an’i Madagasikara izany. Sasatry ny mampahatsiahy fotsiny ireo fepetra sy lalàna isan-karazany amin’ny haino aman-jery ny tompon’andraikitra fa tsy misy fandrasian’andraikitra matotra sy mazava mifanaraka amin’izany. Tombanan’ny maro araka izany fa fombafomba ihany ny fihetsiketsehana ataon’ny mpitondra fa ny kolikoly any ambadika any, izay mitarika ireny olana isan-karazany ireny mbola tsy foin’ny mpitondra ka tsy mahafoana n’inona n’inona. Hatreto aloha izany dia mbola sasatra ny miandry an-dRazaka sy i Paoly ny vahoaka maro an’isa, izay voafahana fampanantenana lava izao isaky ny fitetezam-paritra ataon’ny manampahefana, izay toa mampanantena sy manome toky ho an’ny fifidianana manaraka indray angamba, araka ny efa nambaran’ny Minisitry ny Fiompiana sy ny Fambolena. Sa ve tena marina ihany ilay oha-pitenenana hoe: miandry fa gasy ?

 

Lezama