Manova olona ny fahazoana fahefana

Maro ny mpano gazety no lasa nisahana andraikitra ambony eo amin’ny fitantanana ny firenena . Tsara izany satria lanja miakatra ny fiainana , ny mpanao gazety rahateo dia mahita ny zavamisy kokoa raha oharina amin’ny olon-tsotra . Milaza ny marina ny tarigetran’ny mpanao gazety izany hoe tsy mandainga , tsy manitatra ary sahy milaza ny zavamisy fa tsy manao maso be tsy mahita . Raha tsy mahavita ireo dia tsy tokony hanao mpanao gazety fa diso adiresy . Misy tokoa ankehitriny ireo namana mpano gazety no lasa misahana andraikitra eo amin’ny fitantanana ny firenena , ao ny lasa Ministra  , ao no misahana asa amin’ny Andrim-panjakana isankarazany . Nahay nitsikera izy ireny fony mbola nanoloana ny micro sy ny camera , nosokajiana mihitsy hoe mpanao gazety tena manana fahaizana sy faharanitan-tsaina sady manana fahasahiana saingy rehefa nahazo toerana ao anatin’ilay fitondrana izay notsikeraina sy novelesina teo aloha dia nivadi-dela , tsy heno firy intsony , lasa mpiaro fitondrana aza ny sasany fa izany angamba no ataon’izy ireo hoe Solidarité ao anaty fitondrana . Dia ahoana izany ireto vahoaka Malagasy mahantra izay mihoatra ny 92% nanantena fa mba handon-databatra ireny mpanao gazety lasa nanana andraikitra ao anaty fitondrana ireny ! Izay ilay manahirana eto amin’ity firenena ity satria manova olona ny fahazahoana fahefana ary io no tena aretin’ny Malagasy . Rehefa tsy eo amin’ny fitondrana indray anefa ilay mpanao gazety any aoriana dia mivadi-dela . Soa ihany fa tsy ny mpanao gazety rehetra no manao toy izany . Mahantra ny firenena Malagasy ka izany hoy isika no mahatonga ny olona hanao izatsy sy izaroa , fa ny tena marina koa dia mahantra aran-tsaina isika, sa ahoana hoy ianao ?

 

Rina Rabemananjara