Tsy mankasitraka ny Ni… Ni avokoa ny vahiny

Mazava izao ny resaka fa ny fikambanana iraisampirenena mihintsy, mpamatsy vola an’i Madagasikara no efa milaza avokoa ny tokony hisian’ny fifidianana mangarahara handraisan’ny rehetra anjara eto Madagasikara, fa tsy misy afa-tsy izay ihany no hampilamina ny firenena. Re izany nandritra ny fanambarana nataon’ny firenena mikambana Pnud fa tsy tokony hisy intsony ny ni..ni, na ny Ni..Ni… Ni. Nandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena Frantsay teny Ivandry omaly dia nazava ny fanambarana nataon’ny masoivoho Frantsay fa fifidianana hanamafy ny famaharan’ny firenena ao amin’ny demokrasia no tokony hisy. Fifidianana mitaratra ny safidy malalaka eo amin’ny Malagasy ary ho fifidianana mangarahara sy tsy manavaka no hampamaritoerana ny firenena Malagasy no ilaina eto Madagasika. Ka asa indray fa ny fitondrana Hvm mantsy manao matahotra dia mahita ho lazaina mikasika ireny fanambarana misesisesy ataon’ny firenen-dehibe sy ny fikambanana iraisampirenena fa firenena manana ny fiandrianany hono i Madagasikara ka tsy afaka mitsabaka ny vahiny.

Manana fiandrianany tokoa ny Malagasy saingy ianareo ihany no miteny fa tsy afa-miala amin’ny firenena hafa i Madagasikara satria marefo ka tsy maintsy tohanana ara-bola hampandrosoana ny firenena. Ka rehefa mangata-bola izany dia ekena ny fangatahan’ny vahiny na hivarotana ny tanindrazana aza a? fa rehefa miteny ireo firenen-dehibe fa mila fifidianana mangarahara tsy manavaka ary eken’ny rehetra dia manana ny fiandrianany i Madagasikara ka tsy tokony hiditra amin’izany ny firenen-kafa. Efa antomotra ny 2018. Miteny ny firenena eran’izao tontolo izao fa tsy misy intsony ny ni..ni. efa oui. oui izao no misy hoy ny filoha Marc Ravalomana, ka ho hita eo raha sahy hanilika ny adversera politikany ny Hvm tsy ho afaka handray anjara amin’ny fifidianana dia ho asa izay hiseho eto, na hanaraka ny tenin’ny firenendehibe sy ny fikambanana iraisampirenena ary ny malagasy dia hilamina ny firenena na tsia ry mpitondra mpampiesona sy rainitetaka hoy ny fitenin-jatovo izay.

Helisoa