Fanakorontanana firenena : Ny Emmo-Reg, i Préfet , Praiminisitra no mila handraisana fepetra

Tsy tantin’ny mpitondra fanjakàna HVM  mihintsy ny zavatra niseho    nahatonga tsy  sazoka ireo vahoaka  mpanohana ny filoha Marc Ravalomanana hidina  eny  andalambe   rehefa tsy navelan’ny  prefektoran’Antananarivo  tsy hiditra ao Mahamasina  izy ireo hankalaza ny fety faha-  15 taona  ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM) . Rehefa nivory ny  Filankevitry ny  minisitra  dia  nanambara  ny Praiminisitra Mahafaly Olivier fa handray fepetra hentitra ho an’ireo  mpitarika sy mpanome baiko  ireo  mpanakorontana. Notononiny manokana tamin’izany ny minisitera 3  mikasika ny fiarovampirenena  mba handray   ny andraikiny  amin’izany .  Raha ny lojika  tamin’iny  sabotsy  fankalazàna   ny faha- 15 taona  ny antoko Tiako i Madagasikara  iny  no asiana resaka  eto dia tokony ho ny mpitandro filaminana  EMMO-REG sy ny Préfet de Police  ary ny Praiminisitra  mihintsy no tokony   handraisana fepetra eto  satria izy ireo no  hitan’ny  maro   fa nahatonga ny  lazainareo mpitondra fa  fanakorontanana firenena  niseho tamin’iny hetsika am-pilaminana  nataon’ny  TIM  iny . Fa iza moa no nanome  fahazoan-dalana malalaka tsy nisy fepetra  ny antoko TIAKO i MADAGASIKARA  tamin’ny datin’ny 30 jona  hanaovany fety  ao Mahamasina ny  sabotsy 8 jolay teo  ? tsy  ny prefektoran’Antananarivo izay eo ambany fahefan’ny Praiminisitra Solonandrasana Olivier ve ? ary   iza indray no  nanafoana  ny fahazoandalana andro vitsy taty  aoriana ? tsy   ny préfe–n’Antananarivo ihany  ve ?

Rehefa izay  aza ny zavatra niseho  dia  tsy nanaiky mora  ny TIM  satria efa maro loatra  ny  fanomanana natao  toy ny  dokambarotra , ny artista hanafàna  ny lanonana  sns… izay efa nandaniana  vola  be , ka lasa nitory tany amin’ny tribonaly miady amin’ny fanjakàna izy ireo . Nivoaka mpandresy  tamin’ny ady natao ny TIM  ka nitondra izany tany amin’ireo tompon’andraikitra  rehetra  tokony hampahafatarina ny didy . Kanjo inona no niseho ?  tsy te-hahalala ny didin’ny tribonaly ny préfet , fa vao mainka aza namoaka  fanambaràna  ity  farany  fa  tsy azo anaovana fety eto Antananarivo renivohitra manomboka ny 7 , 8  ary 9 jolay. Ny EMOREG ihany koa tsy te hahalala ny  didin’ny tribonaly fa rehefa  ny prefektora  hono   no nanome baiko azy ireo dia  izay   izy ireo  vao hiala ao Mahamasina . Fanampin’izany, nilaza ny  mpitandro filaminana fa hanentana isampokotany  izy ireo mba tsy ho tonga eny Mahamasina  ny vahoaka   fa tsy misy antony tokony hahatongavana any hono  satria tsy nahazo alalana ny antoko TIM. Nampitombo ny fahatezeran’ny vahoaka izany rehetra izany , ka vao mainka  nirodorodo   ohatra ireny tantely vaky ireny   izy  ireo   nidina   teny amin’ny araben’Antananarivo .  Ka eto dia mipetraka ny fanontaniana , tsy ianareo mpitondra ve no  tena mampikorontana ny firenena eto e? raha  tsy nanome tsifoifoy nareo  dia  nilamina tsara ny zavatra rehetra fa  tsy  nisy nidina  an-dalambe  naneho  ny hatezerany  ny vahoaka . Ka iza eto no handraisana fepetra henjana ?  valiny:  ny Emmo-Reg , Préfet ary ny Praiminisitra  satria izy ireo no niavian’ny fanafintohinana ,  ka aza mba manilika any amin’ny hafa ny tsy fahaizanareo miaina  e !

 

Helisoa