Ireo ministra mamono ny fitondran-dRajaonarimampianina

Na inona na inona fanazavana ho entin’ny mpitondra HVM dia mazava amin’ny maro fa tetika sy fomba hanakanana ny Filoha Marc Ravalomanana tsy ho afaka hirotsaka hofidiana Filoham-pirenena ny dikan’ny zavatra ataon’ny Etamazaoro Politikan’ny fitondrana ankehitriny amin’ny Filoha Nasionalin’ny Tiako Madagasikara . Ireto avy ireo izay nampitenenina sy hampitenenina hisakana an’i Dada Rivo Rakotovao izay efa ministra, ny ministra Rolly Mercia, ny ministra Gilbert François, Maharante Jean de Dieu, Rasolo Elise. Raha ny tena marina anefa, mamono ny fitondrana HVM sy ny filoha Hery Rajaonarimampianina ny ataon’izy ireo. Akory ny fahagagan’ny rehetra fa  nofongarina indray  ny raharaha 7 Febroary ka tamin’izany no nilazan’ny Ministra misahana ny Fitsarana Rasolo Elise fa manankery amin’ny Filoha Ravalomanana   ny didy navoakan’ny Fitsarana momba iny raharaha iny, izay manameloka ny Filoha Ravalomanana hiasa anterivozona mandram-pahafaty . Efa im-polo kely no nitondra fanazavana milaza ny tsy mampitombina ny fanenjehana ny Filoha Ravalomanana momba ny raharaha 7 Febroary ny Mpisolo vava azy sy izy tenany manokana, fa ny mahagaga dia io fongarina io indray . Raha nanontaniana ny hevitry ny olom-pirenena izay sendra tafaresaka teny rehetra teny  dia samy milaza fa fahatahorana ny Filoha Marc Ravalomanana amin’ny fifidianana ny famongarana ny resaka 7 Febroary . Tsapa mantsy tato anatin’ny volana maromaro izao fa ny vahoaka izay reraky ny fijaliana sy ny fahantrana mihitsy no mitady ny Filoha Marc Ravalomanana sy manana fanantenana aminy satria nahatsiaro tena ho voafitaka izany vahoaka izany  ary tsy vitan’izay fa lasa manohana azy koa ny olona izay nanenjika azy tany aloha  . Ny dikan’izany dia tsy Kandida tsotra fotsiny amin’izao ny Filoha Ravalomanana fa azo lazaina mihitsy hoe Kandidam-bahoaka   . Tsotra...

Ny fitondrana aloha no mila fanadiovana sy madio

Nitarika sy nanao antso, nakadilo sofina tamin’ny haino aman-jery, tamin’ny vahoaka ny fitondrana Rajaonarimampianina ny amin’ny fanadiovana faobe eto amin’ny firenena. Tsy lavina, ilaina ny fanadiovana eo anivon’ny fiaraha-monina isorohana ny valanaretina samihafa, fa ny tena ilaina dia ny fanadiovana eo anivon’ny fitondrana. Tsy misy izay tsy mahalala, ankoatra ireo minia mikimpy sy jamba, fa misy fahalotoana ny fitantanana ny firenena tato anatin’izay efatra taona izay. Nisy tamin’izany ny fomba ratsy sy maloto nalaina tamin’ny andron’ny tetezamitan-dRajoelina nandritra ny dimy taona. Saiky niseho teo amin’ny sehatra rehetra izany ary nahatonga ny vahoaka hihataka tsy hanankim-po sy tsy hatoky ny fitondrana intsony. Anisany misongadina amin’ireny ireo raharaha nafampana teto amin’ny firenena, toy ny raharaha Claudine Razaimamonjy, ny raharaha Rina Andriamandavy 7, ilay raharaha volamena nalain’ilay miaramila manamboninahitra an-keriny teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato, ny raharaha Antsakabary, ny famelezana sy famaizana ireo mpitarika sendikaly na ny teo amin’ny Jirama sy indrindra ny teo anivon’ny kaompaniam-pitaterana an’habakabaka Air Madagascar, ny famelezana an-kolaka na mivantana ireo mpifanandrina politika sy atahorana toa an’i Marc Ravalomanana ka atao izay hanapotehana azy sy ny fananany, sns… Tsy nisy tohiny fa zary nafenimpenina sy notakontakonana ireny raharaha lehibe ireny ary atao mihitsy aza izay hampangingina azy ka ny tanjona dia mba ho hadinon’ny vahoaka. Mbola nisy aza fanampiny ny zava-nitranga tany Toliara farany teo izay misy fikasana ny hanakorontanana ny firenena indray amin’ny fandranitana ny hafa. Loto eo anivon’ny fitondrana izany, ary tsy nahitana finiavana mihitsy na kely aza ny fanadiovana an’izany, izany hoe ny famoahana ny marina sy ny fiaikena fa nanao fahadisoana ny fitondrana Hvm ary ny fahavononana hiova. Tsy misy izay tsy miteny ihany koa,...

Fampianarana : Tsy nahazo subvention intsony ny marobe amin’ny mpampianatry ny tsy miankina

Mbola ilain’ny fanjakana ve ny sekoly tsy miankina ? Nivoaka ny lisitry ny mpampianatra amin’ny  sekoly tsy miankina, nahazo subvention na fanampiana avy amin’ny minisiteran’ny fanabeazana ho an’ny taona 2017. Hatramin’izay fitondram-panjakana nisy teto dia nahazo izany foana ireo mpampianatry ny sekoly tsy miankina afa-tsy tamin’ny tetezamita. Tamin’ity anefa dia nihena dia nihena ny isan’ny nahazo. Nisy ny sekoly tsy nahazo mihitsy na dia mpampianatra iray aza tao aminy. Voamarika fa tsy nomena fanampiana intsony ireo mpampianatra amin’ny ambaratonga faharoa rehetra amin’ny tsy miankina. Ny mpampianatra tamin’ny ambaratonga voalohany ihany no nahazo ary ny tamin’ny garabola na préscolaire aza dia tsy nahazo ny ankamaroany. Ny fanontaniana dia hoe : tena mahantra tsy manam-bola ve ny minisiteran’ny fanabeazana ka tsy afaka hanome fanampiana na subvention ny tsy miankina intsony atsy ho atsy? Sa navily amin’ny zavatra hafa ny tokony homena ny sekoly tsy miankina ? Sa tena tsy raharahan’ny fanjakana intsony ny sekoly tsy miankina? Be manko ireo talen’ny tsy miankina no efa velon-taraina tamin’ireny vakansin’ny pesta sy amin’izao andro ratsy izao fa dia tapatapahan’ny minisiteran’ny fanabeazana araka izay tiany fotsiny ny fianarana ary dia nakatona matetika tao ho ao ny sekoly tsy miankina. Manginy fotsiny ny fandrahonana mihatra amin`ny tale raha mikiry manokatra ny sekoly izy .Tsy hita mazava anefa izay tena antony. Ny programa lava be, ny mpianatra voamarika fa tena mihena ny fari-pahaizan’ny ankamaroan’izy ireo. Ny fanjakana etsy ankilany tsy mieritreritra izay hanemotra ny datim-panadinana ary vao mainka nampihena izay mba tohana ara-bola eo amin`ny mpampianatry ny tsy miankina.   Ny Valosoa  ...

Tsy fahafantarana ny isan’ny tsy an’asa. Fitantanana an-jambany ny firenena

Efa tsy vaovao amin’ny maro intsony izany hoe mahantra ny 92 isanjaton’ny   Malagasy izany  ; tarehimarika bambaray io fa ao ny mipetraka an-tanàn-dehibe , ao kosa ny any ambanivohitra. Ny tsy fananan’asa dia anisan’ny antony iray mahatonga ny fahantrana ; rehefa mikabary anefa ry zareo mpitondra HVM dia tsy sahy milaza ny isan-jaton’ny tsy an’asa eto Madagasikara ; raha misy ny tarehimarika sendra mivoaka dia avy amin’ny mpahay toekarena na avy amin’ny  sehatra tsy miankina , any amin’ny firenena mandroso anefa dia tsy azo atao ambanin-javatra ny fanomezana ny isan’ny olona tsy an’asa mba hieritreretan’ny fanjakana ao amin’ilay firenena ny fanitsiana na fanatsarana tokony ho atao. Any Frantsa ohatra dia hambara matetika amin’ny fampahalalam-baovao ny fiakarana na ny  fidinan’ny tahan’ny tsy fananan’asa any amin’ity firenena ity ; ny tsy fahafantarana mazava ny isan’ny olona tsy an’asa eto Madagasikara dia midika fitantanana anjambany ny firenena. Ny fanisam-bahoaka aza efa tsy nisy an-taonany maro fa ankehitriny vao io hikoropahana io ka inona moa no raharaha handeha amin’izany ? Ny fanjakana no tompon’ny politikan’ny asa izay tokony ho efa any anatin’ny programan’asan’ny fitondran’ny HVM nandritra ny propagandy ; volana sisa no isaina  dia hifarana ny fitondran’ny HVM ka inona no fahagagana mety ho vitany manoloana izay tsy fananan’asa faobe izay ? Tsy misy ny valiny ! Ireo tanora vita fianarana sy miravaka diplaoma toa mirenireny eran’ny tanàna fotsiny  ny ankamaroany , mbola eo koa anefa ireo izay latsaka an-dalana tamin’ny fianarana  nataony ka manampy trotraka ny fahasahiranana ; fa ny zavatra tsikaritra koa  dia manomboka tsy dia manam-piniavana hamita ny fianarany hatramin’ny farany intsony ny ankamaroan’ny tanora Malagasy fa maika hitady vola...

Ravalo tany Toliara : Asaina manaonao foana ny TVM

Talanjona ny rehetra raha nahita ny vaovao momba ny fitsidihan’ny Filoha Nasionalin’ny Tiako i Madagasikara (TIM) Marc Ravalomanana  tany Toliara, izay navoakan’ny TVM ny alahady alina lasa teo , Olona vitsivitsy voakarama no nasaina nihogahoga teo amin’ny seranam-piaramanidin’Andatabo Toliara nanarabiraby sy nitondra soratsoratra milaza fanaratsiana ny Filoha Ravalomanana ; dia hoy isika hoe : Televizionina Nasionaly ve no handefasana izany kanefa dradradradrain’ny Ministera misahana ny serasera fa tokony ho matihanina ny fampahalalam-baovao eto Madagasikara ? Mazava fa olona mpanao politika matahotra ny Filoha Marc  Ravalomanana no tao ambadika sady nampiasa vola hanakaramana olona hitondra ny soratra toy ny hoe : Molia Ra8 na hoe modia Ra8. Dia hoy indray isika hoe : fa angaha moa tsy efa eto an-tanindrazana ny Filoha Marc Ravalomanana no asaina mody? Sa asaina mody  aty Antananarivo no tian’izy ireo hambara ? Raha izany tokoa dia fampisaraham-bazana sy fanaovana adim-poko no dikan’izany izay fady eto amin’ny tany sy ny fanjakana sady henjehin’ny lalàna. Nalefa minitra maromaro tao anatin’ny vaovaon’ny TVM mihitsy izany fankahalana  izany fa ny votoatin’ny fitsidihan’ny Filoha Marc Ravalomanana tany antoerana kosa tsy nasiana resaka mihitsy na kely aza. Dia izany ve no atao hoe matihanina Tahiry Velon’ny Malagasy? Sao dia tsy Tahiry Velon’ny Malagasy fa Televiziona Mandrangitra ny ady amin’ny samy Malagasy. Tsy tokony hisy ny fitongilanana amin’ny famoahana vaovao kanefa ny mifanohitra amin’izany no ataon’ny Haino aman-jerim-panjakana, izay tokony hanompo vahoaka. Raha ny zavatra tena nitranga marina tany Toliara anefa nandritra ny fahatongavan’ny Filoha Marc Ravalomanana ny faran’ny herinandro teo  dia vahoaka marobe no nihoby azy nony tonga tao an-tanàna fa tsy toy ny nitranga tany amin’ny seranam-piaramanidina , Ny Filoha...

Fiainana misafotofoto no iainana vao manomboka ny taona

Misafotofoto manaraka ny fisiana rivodoza ny raharaham-pirenena amin’ny ankapobeny ny fahitana azy. Tsy voajanahary toy ny toetrandro anefa, fa iniana ataon’ny olom-pirenena tompon’andraikitra eto amin’ny firenena ihany. Ireo raharaha mafampana nahasarika ny sain’ny maro ezahina takonana amin’ny fomba samihafa ary misy tena mahay izany eo anivon’ny fitondrana, fa tsy mba mahay mampandroso ity firenena ity ao anaty fotoana fohy amin’ny fomba haingana sy mahomby. Izany zotra hitondrana ny firenena izany anefa toa vao mainka mampiditra mankany amin’ny jiro mena rehetra eo amin’ny tabilao familiana na « tableau de bord ». Jiro izay manaitra ny saina mba hahalala fa miha- tandindonin-doza ny lalan-kizorana itondrana ny vahoaka. Mpitondra sandoka, na tsy manana karatra na fari-pahaizana ampy amin’ny familiana no tsy hahay handray fanapahan-kevitra haingana sy hentitra ary hanova ny zotra aleha. Feno fanahiana ny ankamaroan’ny maro, fa mety hirehitra ny tanetin’ny filalaovana natao hisafidianana mpitarika atsy ho atsy. Ny tazana manoloana izany, misy ankolafy manao izay ilefahan’ny raharaha. Misy kosa anefa etsy andanin’izany minia mandraraka solika sy menaka ka miandrandra mivavaka mafy mihitsy angamba ny hijoalajoalan’ny afo. Tsy hahazo tombontsoa ao anatin’izany mihitsy anefa na kely aza ny vahoaka sy ny firenena, fa vao mainka ho potika toy ny nanjo tato anatin’ny taona maromaro izao. Olom-bitsy ihany no hany hahita tombontsoa amin’izany, dia ireo izay tsy mikatsaka afa-tsy ny tombontsoan’ny tenany. Ho entina aiza ity firenena ity ? Vao manomboka ny taona dia miditra vanim-potoana sarotra ny firenena amin’ny fisian’ny rivodoza sy ny voka-dratsy aterany. Manampy trotraka ny fahasahiranana lalina sy fahantrana mikiky andro aman’alina ny vahoaka izany. Tsy maintsy hiakatra hatrany ny vidim-piainana na tiana na tsy tiana. Mazava loatra, fa vahaolana vonjimaika indray...