Tsy mahazo valiny mahafapo ireo olana maro samy hafa

Ahoana ihany izy ‘ty e ? Fa inona no tena marina e? Mizotra mankaiza ‘ty firenena Malagasy ‘ty  e? Ahoana ‘ty fifidianana ‘ty, hisy sa tsy hisy e? Ahoana ‘ty lalam-pifidianana ‘ty e?  Ahoana ‘ty vidim-piainana manao lanja miakatra  ‘ty e? Ahoana ‘ty tsy fandriampahalemana faobe ‘ty e ? Ahoana ‘ty fikapana orinasa Malagasy amin’ny fomba rehetra  ‘ty e? Ahoana ‘ty fahantrana mipaka any amin’ny taolana ‘ty e? Ahoana ‘ty tsy an’asa manerana ny tanàna ‘ty e? Ahoana ‘ty Madagasikara any amin’ny rambony eo amin’ny filaharana erantany ‘ty e ? Sy ny maro tsy voatanisa!!!  Izany no zavatra iainan’ny vahoaka Malagasy amin’izao fotoana izao.  Ny voamarika anefa manoloana izany olana isankarazany izany dia mihainohaino ilay vahoaka , somary mangingina , tsy miteny mivantana izay ao ampony.  Mipetraka ary ny fanontanina manao hoe : Inona no dikan’io fahanginana sy mihainohaino  io ? Fantatra tsara ny toetran’ny vahoaka Malagasy fa maka tsy mora  saingy rehefa taitra kosa dia mahavita zavatra tsy azon’ny saina eritreretin’ny saina, izay zavatra izay no mahalasa saina sy eritreritra . Raha tsorina ny resaka dia mampatahotra ny raharaham-pirenena amin’izao fotoana izao satria tsy mahazo valiny mahafapo ireo olana maro samy hafa misy. Inona ary no hitranga  amin’ity taona 2018 ‘ty hoy isika. Eo isika mahita izy, sa ahoana  hoy ianao ? Rina...

Raniry Mahajanga : Afatotry ny laingany Rajoelina

Mitondra fanehoan-kevitra momba ny raharaham-pirenena indray Raniry mpanoratra sy mpanakanto any Mahajanga: Tsy sanatria finiavana te-hitsikera sy hanenjika olona be fahatany fa noho ny fahitana ireo mpanao pôlitika miezaka manakotakona ny marina sy manao lainga tsara lahatra mba hahazoana seza no mahatonga ny tena mijoro sy mandray andraikitra ho fanavotam-pirenena. Tsara mihitsy ny hamerimberenana matetika ilay famelabelaran-kevitra mahakasika ny « IEM » iny mba hahafahan’ny vahoaka Malagasy mihiratra sy mahita tsara ny marina. Toy ny mpandainga be adino i Zandrikely ka ny vavany ihany no niampanga azy. Rafotsibe kendam-bomanga ka kendan’ny nasesiky ny tanany. Tsy tsaroany angamba fa ny lainga toy ny salaka ka ny tompony ihany no afatony. Betsaka ny zavatra nolazainy izay tena nitompoany teny fantatra tokoa kanefa nifanipaka tanteraka tamin’ny zava-nisy. Santionany amin’izany ireto soritana manokana ireto : « Fantatsika tsara ny définition ny antsoina hoe putschiste fa olona nandray fahefana tamin’ny alalan’ny fampiasana miaramila sy ny fitaovam-piadiana ». Tsy « putschiste » aho, hoy ingahirainy, fa « revôlisiônista demôkraty ». Misy tahirintsary fanadihadiana ao amin’ny « 24 heures Mada (II) », izay azontsika jerena sy arahina tsara ao amin’ny tranokalam-pifandraisana « Google », izay tena tsara tokoa ny hanarahana an’izany mba hahafantarantsika vahoaka Malagasy rehetra ny tena zava-nisy marina tokoa teto amin’ny tany sy ny fanjakana tamin’ny taona 2009, izay nisian’ny fanonganam-panjakana teto. Dia nilaza ihany koa ny anao lahy fa raha misy mpanao pôlitika roa demôkraty eto Madagasikara dia ao anatiny izy. Marina tokoa ve izany ? Ny tantara tsy azo fafana amin’ny fahaizana miresaka fa tsy adinon’ny vahoaka Malagasy ny zava-nisy teto nandritra ny tetezamiitatra dimy taona; voarakitra sy voatahiry an-tsary sy feo rahateo izany. Manaraka izany dia misy fanairana kely mba tiako hanokafana ny...

Filoha Ravalomanana : Ny ambadiky ny fiezahana hanapotika azy

Vao nitondra  ny tany sy ny firenena  ny filoha Hery Rajaonarimampianina  dia tsy mba nanisy olana mikasika izany  ny filoha  Marc Ravalomanana  . Na nisy aza ny resabe nikasika  ny fizotran’ny  fifidianana  nisian’ny hoe “halabato be vata”   tamin’izany  dia  tsy nanisy resaka na dia kely akory  izany ny filoha Marc Ravalomanana,  fa nanaja ny maha filohampirenena an’i Hery Rajaonarimampianina .   Na  izany  aza  ny zava-misy    dia   nenjehin’ny fitondràna HVM  faran’izay zokiny  araka  ny fitenin’ny tanora  azy ny filoha nasionalin’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM),  Marc Ravalomanana  .  Tsy mitovy amin’ny mpanao politika    rehetra  ny fitondràna   an’i  Dada     nandritra  izay  5 taona  latsaka  kely  nitondràn’ny  filoha Hery Rajaonarimampianina  izay  , ny tetezamita moa efa tsy  lazaina intsony  fa ny fitondràna   izay lazaina  fa voafidim-bahoaka  no  asiana  resaka   eto .  Nitady fiaraha-miasa tamin’ny fitondràna HVM ny filoha Marc Ravalomanana   , nanambara izy fa vonona  hanampy ny mpitondra amin’ny traik’efa  izay hananany  , nefa tsy nanaiky moa  ny mpitondra HVM , ka akory atao .  Fa rehefa  nodinihana  sy nohalalinina   dia misy antony   ny fanapotehen’ny  HVM sy ny forongony     ny filoha Marc Ravalomanana  fa ny filoha Hery Rajaonarimampianina no tsy mahatakatra izany  . Iza moa no manodidina  ny filoha Hery Rajaonarimampianina ankehitriny ? Raha  atao ny kajy  dia eo amin’ny 10 % eo raha misy no olombaovao .  Ankoatra  izay ; mpanao politika  tsy azo antoka  fa mpamadika palitao  nandritra  ny fitondràna  nifanesy teto amin’ny firenena no miaraka aminy.  Mpanao politika tsy mahazaka olona   fa mpiandry tataka   , miandry  fanonganam-panjakàna  hahazoana seza  fotsiny .  Mpanao politika   manana tantara ratsy eto amin’ny fitondràna no mialokaloka  ao . Manaraka  izany ,   Andry Rajoelina  no...

Vonoin’ny fitondrana ankolaka ny Malagasy

Misy ny maty noana ary misy ny maty voky  hatreny an-tenda kely ! Zavamisy eto Madagasikara izany amin’izao fotoana izao izay tsy foronina fa maso miara-mahita . Raha ny taham-pahaveloman’ny Malagasy ankehitriny  dia tsy mihoatra ny 50 taona . Mihazakazaka mankany amin’ny fahafatesana no dikan’izany . Fa ny loza dia tsy ny olona ihany no maty fa hatramin’ny biby toy ny omby . Dia mba rariny ve tompoko ny ataon’ny fanjakana amin’ny ombin’ny AAA any Andranomanelatra Antsirabe ? Na inona na inona anefa  fanazavana dia modian’ny sasany  tsy fantatra ny  lanja sy ny mahazava-dehibe ny  antsoina  hoe  » Zavamananaina » kanefa samy milaza azy ho mandala ny Fihavanana , mivavaka , miditra am-piangonana  sy ny sisa . Tsy izany ihany fa mba firy moa ny vehivavy maty eo ampiterahana? Firy ny Malagasy maty noho ny tsy fahatakarana ny vidim-panafody? Firy ny zaza Malagasy maty any amin’ny  tany lavitra andriana sy any ambanivohitra rehetra any vokatry ny tsy fahampian-tsakafo ? Misy ny maty mivantana fa misy koa ny maty ankolaka ! Ny omby any Andranomanelatra kosa dia fanahiniana vonoina satria tsy avela omena sakafo sy rano . Fa ankoatra izay dia very ny fidiram-bolan’ireo tantsaha mivelona amin’ny orinasa AAA , very asa ireo mpiasa ao amin’ity orinasa ity , ny mpanjifa koa mandritra izany tsy afaka manjifa izay vokatra tiany . Fa ny tena manahirana ny saina araka ny nambarantsika dia ao koa ireo voky izay marihana fa olom-bitsy  eto amin’ny firenena . Dia hoy isika hoe: mba mahita tory ve ireo voky ireo amin’ny alina ? Mba diniho ihany e ! Sao hanonofy ratsy maheno omby mitrena vao gaga !...

AAA Andranomanelatra : Mampijaly omby sy vahoaka ny fitondrana

Mampijaly omby sy mampijaly vahoaka ny fitondrana, izay no azo amehezana ny zava-misy any Andranomanelatra Antsirabe amin’izao fotoana. Noho ny fanagiazana sy fanaovana fairano ny orinasa AAA Andranomanelatra Antsirabe, ataon’ny fitondram-panjakana, misy amin’izao fotoana izao ny ombivavy be ronono Holstein maty ao amin’ity orinasa ity, noho ny tsy fahampian’ny sakafo ho an’ireo omby ompiana ao amin’ny toeram-piompiana na Farm an’ity orinasa ity. Omby iray no maty, ary saika ny 50% ny omby ompiana ao amin’ny Farm an’ity orinasa ity dia an-dalam-pahafatesana ihany koa amin’izao fotoana izao. Ny antony dia tsy azon’ny fiarakodia sy ny traktera idirana ny toeram-piompiana an’izany orinasa izany. Omby miisa 168 amin’izao fotoana no ompiana ao, ny 68 amin’ireo dia ombivavy be ronono Holstein avokoa fa ny 100 dia omby gasy. Ho an’ny toeram-piompiana indostrialy toy ny an’ny AAA ao Andranomanelatra ity anefa, tsy maintsy mila kamiao sy traktera ny orinasa ikarakarana ireo biby fiompy ireo: itaterana ny vilona hohaniny, itaterana ny provandy ilain’izy ireo, itaterana ny rano hosotroiny, sy itaterana ny solika gazoala hampiasaina hampiakarana rano ampiasaina sy hampandehanana ny fitaovana elektrika iterena ronono ihany koa. Nidina tany an-toerana ny tlata teo ny mpisolovava ny orinasa AAA, Me Ratefimahefamijoro Dimin’Eloi nijery izay fahavoazana mihatra amin’ity orinasa ity izay, natrehan’ny vaditany, nangataka tamin’ireo mpitandro filaminana miandry ny vavahady mba hahafahan’ny fiarakodia sy trakitera miditra hahafahana mampisakafo araka ny tokony ho izy ireo biby fiompy ombivavy be ronono ireo, izay marefo tokoa amin’izao fotoana. Araka ny baiko azon’ireo mpitandro filaminana anefa, tsy azo idiran’ny fiarakodia mihitsy ny faritry ny orinasa sy ny toeram-piompiana hatreto. Nanambara noho izany ny mpisolovava ity orinasa ity fa tsy tokony hatao takalon’aina...

« Mandainga Rajoelina ! », hoy Pety Rakotoniaina

Miseho tsikelikely ny marina mikasika ny mpanao politika sasantsasany eto amintsika amin’izao fotoana izao. Manetsika an’ireo manin-toerana, hanita-kevitra ny fiomanana amin’ny fifidianana ka voatery manao làlan-dririnina ny sasany, hahatongavana amin’ny tanjona. Nahoraka ery ny fanambarana ny vinan’i Andry Nirina Rajoelina na ny « Initiative pour l’émergence de Madagascar (IEM) » tany ivelany ary mbola ireharehan’ny mpomba azy mandraka izao. Vaky ihany anefa ny nafenina, ankehitriny, satria ny mpahalala ny fototra niaingan’ny tsirin-kevitra nitarina tao mihitsy no nanaporofo ny zava-drehetra. « Mandainga i Andry Nirina Rajoelina fa tsy drafitra noforoniny mihitsy ny IEM fa hala-tahaka ny votoatin’ny boky nosoratan’i Rakotonirainy Germain, mpitarika tao amin’ny antoko MFM fony fahavelony fotsiny », hoy i Pety Rakotoniaina omaly teto an-drenivohitra. Notsiahivin’ity filoha nasionalin’ny antoko Tambatra ity fa taiza ara-politikan’i Germain izy tamin’ny fotoan’androny ary niondana ny foto-keviny mihitsy ka ny boky « Tantely afa-drakotra » ihany io navadika teny frantsay nomena anarana hafa io, hoy izy. Mbola nivoy ireo foto-kevitra noraketin’ny bokin’i Germain Rakotonirainy ireo talohan’i Rajoelina aza, hoy izy, ny antoko Tambatra ary betsaka ny mahatadidy ny namoahana izany natetika tamin’ny fihaonana ara-politika isan-karazany teto amin’ny firenena. Nokianin’i Pety Rakotoniaina ihany koa ny fifonana nataon-dRajoelina satria tsy nibaboka ny fahadisoany rehetra tamin’ny vahoaka araka ny tokony ho izy io filohan’ny tetezamita io, hoy izy. Niaiky ny firoboroboan’ny fanondranana andramena nandritra ny fotoana nitondrany izy, hoy izy, nefa tsy nifona an’izany tamin’ny vahoaka fa nanilika ny andraikitra tamin’ny ministra Joseph Randriamiharisoa izay nisahana ny tontolo iainana nandritra ny 5 volana fotsiny. « Fanohizana ny fanenjehana ny zanaky ny faritra Betsileo ataon’ny fitondrana ankehitriny io nataon-dRajoelina io ka tsipahinay ary itakianay fanadihadian’ny Bianco mikasika ny tombam-pananan’ireo mpitondra rehetra nandritra ny tetezamita,...