Fampianarana : Nanao ganagana misasa loha ny sekoly miahy tena

Amin’ny ankapobeny, vitsy amin’ireo sekoly tsy miankina amin’ny fanjakana na miahy tena no nitsinjo ny ray aman-dreny amin’ny fandoavana ny saram-pianarana isam-bolana nanoloana ny fahatapahan’ny fampianarana iray volana noho ny valanaretina pesta. Saika ny ankamaroany dia tsy nanaiky fa nampandoa saram-pianarana avokoa, fa namboamboarina fotsiny ny filazana ny amin’ny hanatrarana ny iray volana tsy nianaran’ny mpianatra. Ho an’ny sasany, dia nambara fa ho tratra miandalana eny araka ny fandaminana atao eo anivon’ny sekoly ny fanenjehana ny programa tokony ho novitaina tamin’iny volana oktobra iny. Ny sasany, dia nilaza, fa ny antsasany amin’ny saram-pianarana no aloa, ary izay aloha mba misy fitsinjovana kely ihany ny ray aman-dreny. Toa tsy nandrenesana mihitsy sekoly nilaza, fa tsy aloa ny saram-pianarana tsy nianarana teto an-drenivohitra sy ny manodidina. Izany hoe, samy nanao izay saim-pantany toy ny ganagana misasa loha ireo sekoly miahy tena. Tsy hita firy izay mba fitsinjovana ny ray aman-dreny manoloana ny olana lehibe ara-pahasalamana tsy fahita hatramin’izay teto amin’ny firenena. Eny, efa nisy ny valanaretina namely teto amin’ny firenena tany amin’ny andron’ny Repoblika faharoa, ohatra, kanefa tsy sarotra sy tena manahirana toy ity valanareitna pesta ity izay miely eny amin’ny rivotra ary tsy hita maso, “peste pulmonaire” io.  Ny fanjakana koa tetsy ankilan’izay, tsy manana fepetra sy fomba fiasa hentitra hifehezana ny raharaha. Iaraha-mahita tsara izao, fa misy sekoly mampiasa fitaovana fitsapana hafanana sy fepetra raisina mialoha ny idiran’ny mpianatra ao an-dakilasy, nefa misy ihany koa ny hafa manao toy ny fanaony hatramin’izay ihany, izay tsy nisian’ny valanaretina. Tsy mitovy araka izany ny fikarakarana ny mpianatra ary maneho indrindra izany ny sary na tranga misy eto amin’ny firenena amin’ny tsy...

Une femme exemplaire : Sylvia ANDRIAMAHAROSOA

Il y a des temps et des circonstances qu’on ne peut pas passer sous silence, entre autres la réussite d’une malgache qui a bâti sa personnalité et son avenir sur un socle solide, à savoir l’abnégation, l’intensité et la volonté qui étaient les leitmotivs et secrets de sa réussite. Elle s’appelle Sylvia ANDRIAMAHAROSOA qui vient d’avoir son Doctorat ès-sciences des technologies de l’informatique (STI) du département de l’ingénierie et de l’informatique,  samedi le 04 novembre 2017, octroyé par l’Université du Québec en Outaouais (UQO) au Palais des Congrès, Gatineau, Canada. Comme disait si bien Nelson Mandela   « L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on peut utiliser pour changer le monde’ ». Madagascar n’en fait pas exception et cette réussite au top niveau permet de rêver un Madagascar meilleur qui a besoin de talents et de tous ses enfants à travers le monde. Dr Sylvia ANDRIAMAHAROSOA  était une ancienne  diplômée, ingénieure industrielle de l’École polytechnique de La Havane à Cuba avant de parfaire ses études de 2ème cycle en ingénierie  à la prestigieuse École polytechnique de Montréal et de l’École de technologie supérieure (ETS). Elle a commencé une carrière d’ingénieur chez Bombardier Aéronautique pendant 3 ans avant de devenir conseillère principale en R&D et Technologie pour les entreprises industrielles dans les grands cabinets comptables tels KPMG (4 ans) et Raymond Chabot Grant Thornton (3 ans).  Depuis 6 ans, elle est devenue chef de projet en recherche et technologie chez la firme comptable Diab Laleyan avant d’entamer son Doctorat.  Grâce à son dévouement, elle l’a réussi haut la main. Bravo Dr Sylvia !  C’est un atout pour Madagascar et c’est un...

Lalatiana Ravololomanana : Ory hava-manana, mpankahala mpandraharaha Malagasy

Vao andro maromaro izay no niteny ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) fa mangarahara ny fitantanany ka tsy matahotra fanadihadiana velively izy ireo. Izany fanambarana nataon’ny mpitantana ao amin’ny Lapan’ny tanàna Analakely izany anefa dia modian’i Lalatiana Ravololomanana tsy fantatra, nefa izy mpanolotsainan’ny tanàna ary voaresaka foana izany mandritra ny ady hevitra ao anivon’ny Filan-kevitry ny tanànan’Anatananarivo. Ny azy dia ny te hanala baraka sy hanaratsy foana ny Kaominina sy ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana ary ny mpanolotsaina manokana Marc Ravalomanana ihany no maha maika azy. Tamin’ny fandaharana tamin’ny fahitalavitra ny faran’ny herinandro teo dia mbola niantso izy mpanadihady ny ara-bola ao amin’ny kaominina fa hoe misy fitantanana tsy mazava, misy kolikoly ao amin’ny CUA. Efa hatramin’ny herinantaona no nilaza fa efa vonona hiatrika izany ny CUA saingy tokony hatomboka hatrany amin’ny fitantanan’ireo PDS teo aloha nanomboka tamin’ny tetezamita ny fanadihadiana hataon’ny IGE raha ho avy ihany izy ireo na tsia. Dia ho hita hibaribary eo, tamin’ny fitondran’iza no tena nisy gaboraraka sy tsy mangaraharaha ny fitantanana an’Antananarivo Renivohitra. Ankoatra izany, zavatra tsy misy porofo hatrany no resahan’i Lalatiana Ravololomanana, hatreto tokoa aloha tsy manana porofo na inona na inona izany ity ramatoa ity fa vava fotsiny no betsaka, karazan’ny famoronan-dainga aza no ataony. Ankoatra izany, anisan’ny mpanao politika mpankahala Malagasy sy ory hava-manana i Lalatiana Ravololomanana. Mbola nanaovan’i Lalatiana tsindrim peo koa ohatra ny Gastro Pizza fa nahoana? nefa misy hafa koa voalazany fa nahazo ao amin’ny Pavillon vaovao vao hamboarina eo amin’ny Esplanade Analakely. Ny antony dia satria zatra mpanenjika ny malagasy , mpankahala malagasy …ory hava manana no manjaka ao aminy. Ny tsy fantany anefa, matoa Gastro...

Tsy vitan’ny leo politika ny raharaha fa mandady ny trambo HVM

Mihamafy ny fahasarotan’ny fiainana amin’izao fotoana izao kanefa manoloana izany dia mangingina ny malagasy , dia hoy ny fanontaniana manao hoe : midika inona izany toa fahanginana izany ? Ny mpitondra fanjakana etsy andaniny miezaka manamafy ny sezany saingy ho voatazon’izy ireo ve izany seza izany ? Io toa fahanginan’ny vahoaka io no tsapa araraotin’ny mpitondra fanjakana , dieny izao izy ireo dia efa mametrapetraka amin’ny fomba rehetra ny paikady hahafahana mifehy ny fifidianana heverina fa hotontosaina amin’ny 2018 , izay olona manelingelina ao anatin’ny fitondrana na ivelan’ny fitondrana  dia kapaina  toy ny fanalana na fanoloana tomponandraikitra ambony toy izay efa nahazo ny Ministra isany  Roland Ravatomanga , Gervais Rakotoarimanana , ny Filohan’ny Senat teo aloha Honoré Rakotomanana , tsy adinoina koa ny efa nahazo ny Praiministra teo aloha Jean Ravelonarivo . Dia iza koa no manaraka ? Izany rehetra izany no ilazana fa tsy mahamaika ny fitondrana ankehitriny ny fahoriam-bahoaka fa ny fametrahana ireo olona afaka mampandresy ny Hvm no laharampahamehana . Mila mailo araka izany ny rehetra satria tsy vitan’ny hoe : leo Politika ity raharaha ity ; mandady ny trambo hoy ny fitenenana . Tsy mahatoky tena ny Fianakaviamben’ny  Hvm hany ka mamingampingana ny hafa no ataony . Ny filoha Ravalomanana no tena atahoran’izy ireo fa resaka daholo  no betsaka . Foronina daholo ity hatsanga tsy amanorana ity . Fa ankoatra izay rehetra izay dia tsikaritra fa misy tsy fitoviam-pijery eo amin’ny samy  Hvm satria na tiana tsy tiana dia niteraka tsy fahafaliana ho an’ny olona akaiky an’i Claudine ny tsy nahafahan’ny fitondrana niaro azy ka nidirany am-ponja  . Ho hita eo ny tohiny fa raha...

Pr Harimalala Joseph : Toa lafon’ny fitondrana ambongadiny i Madagasikara

Mihodinkodina amin’ny famarotana tanindrazana indray no hitondran’i Pr Harimalala Joseph ny fanehoan-keviny amin’ity anio ity. Saika matoam-baovaon’ny gazety isan’andro ihany koa mantsy ny fibodoana tanin’olona etsy sy eroa ataon’ny teratany vahiny, izay mpiara-miasa akaiky ny mpitondra HVM ankehitriny. Ny mahagaga sy mahalasa saina hoy ity mpandinika ity dia ny fahavitan’ny taratasy fifampivarotana any ambadimbadika any hatrany ka efa tonga ny mpitandro filaminana manala ny tompon-tany vao gaga sy talanjona. Ny mahatsikaiky amin’izao fitondrana izao hoy ity mpandinika ity dia ny fanilihana andraikitra any amin’ny hafa foana raha vao misy tsy fahombiazana ataony hitan’ny olona, izay midika fa tsy fahaizana mitantana izany no toe-tsaina mampalahelo ihany koa. Ara-bakiteny tokoa fa hitam-poko hitam-pirenena ny famarotana tanindrazana ataon’ny mpitondra amin’izao fotoana satria miparitaka amin’ny tambazotran-tserasera isan-karazany ny fividianan’ny vazaha tany eto Madagasikara, izay mbola lavin’ny mpitondra ihany anefa izany, lazainy ho tsy marina hatrany, kanefa efa lafo ambongadiny mihitsy i Madagasikara, eny hatramin’ny tranon’ny filoham-pirenena teo aloha aza dia efa lafo vao gaga ny rehetra ary dia izany tokoa ny hoe mivarotra am-pitsanganana. Manoloana io fanaovana tsinontsinona ny malagasy mpiray tanindrazana io dia hoy ny tenin’Andriamanitra ao amin’ny  Eksodosy 22 : 21-23 manao hoe : « Aza mampahory ny mpitondra-tena sy ny kamboty akory hianareo. Fa raha mampahory azy na amin’inona na inona hianao, ka mitaraina amiko izy, dia hihaino ny fitarainany tokoa aho, ka hirehitra ny fahatezerako, ary hamono anareo amin’ny sabatra Aho ; dia mba ho mpitondra tena koa ny vadinareo, ary ho kamboty kosa ny zanakareo ». Fa ny momba ny pesta kosa dia mbola hiverenako eto, hoy ity mpandinika ity satria dia hitam-poko hitam-pirenena ihany koa ankehitriny ny politika maloto sy ny fanararaotana...

Mirediredy indray Ravololomanana

Ekena fa zava-dehibe ny atao hoe Demokrasia ho an’ny firenena toa an’i Madagsikara , eny fa na dia teny vahiny aza izy io . Manoloana izany dia misy ny manararaotra sy mandika vilana io teny io ka miteniteny fahatany izay tonga ao ambavany na mirediredy mihitsy aza toy ny nataon’ny mpanolotsaina ny tanànan’Antananarivo Lalatiana Ravololomanana sy ny namany Lucie. Raha ny momba ny Kaominina Antananarivo Renivohitra ohatra dia tsy mandrara an’i Lalatiana Ravololomanana amin’izay tiany tenenina . Matetika izy no mampiantso mpanao gazety izay mazava loatra fa andoavam-bola .  Fa ny tiana hambara dia izao : Raha vao tononina ny anaran’izany Mpanao Politika sy Mpanolotsainan’ny Tanàna izany dia efa hay tsianjery ny teny izay holazainy . Tsy maintsy fanenjehana sy tsikera ny Mpanatanteraka eo anivon’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra no hivoaka ny vavany . Lazainy ohatra tamin’ny fampiantsoany mpanao gazety farany teo fa ataon’ny Filoha Marc Ravalomanana sy ny Ben’ny Tanànan’Iarivo Lalao Ravalomanana fitaovana fitadiavam-bola hanaovana propagandy amin’ny 2018 ny Kaominina Antananarivo (CUA), nilaza koa izy fa tsy mangarahara hono ny fitantanam-bola ao amin’ny CUA sady manjaka ny kolikoly . Soa ihany fa tsy nandra ny malagasy indrindra fa ny vahoakan’Antananarivo . Volana vitsivitsy lasa izay dia efa nilaza mazava ny Kaominina Antananarivo Renivohitra fa mazava tsara ny fitantanana ny vola eo anivon’ny CUA sa atao kabary eny amin’ny Coliseum no tian-dRamatoa Lalatiana Ravololomanana momba ny fandehan’izany vola izany ? Raha toa ka ratsy tantana ny Kaominina Antananarivo Renivohitra dia ny karaman’ny mpiasa no tsy voaloa saingy tsy mbola nisy izany karama tsy voaloa izany hatramin’ny nitantanan’ny Ben’ny Tanàna Lalao Ravalomanana na eo aza ny fingampingana etsy sy eroa sy...