Fiainam-pirenena : Tongo-bakivaky ka sady maharary no mahamenatra

Ho tapitra ihany ny fe-potoana nitondran’ny HVM ny Firenena kanefa tsy mitsaha-mitotongana eo amin’ny lafiny rehetra ny fiainam-bahoaka ary mikoroso fahana ny sehatra fihariana. Efa tsy ho zakan’ny Malagasy intsony ny fiakaran’ny vidim-piainana satria ny vary nafarana avy any ivelany dia no lazain’ny filohan’ny Repoblika fa hampidina ny vidiny ary nanome baiko ny mpiara-miasa aminy izy hisambotra sy hanagadra izay manafim-bary satria, hono, tsy misy antony tokony hampiakarana ny vidim-bary. Efa tamin’ny taon-dasa izany kanefa efa ho lasa ny telo volana voalohany ny taona 2018, tsy mbola nisy voasambotra. Nalefa any Atsimo indray ny “kaomandô” manokana ary nampitomboina ny vola entin’ny foloalindahy mampandry tany kanefa tsy mbola re aloha hatramin’izao ny vokatra azo tsapain-tànana satria miha-mafy ny fanafihan-dahalo ka mikaikaika ny vahoaka. Efa an-taonany maro no tsy nitsaha-nidradradradra fa miady amin’ny kolikoly ny mpitondra kanefa dia vao omaly ny omaly no voasaringotra amin’izany ny minisitry ny fitsarana sy ny mpiara-miasa aminy akaiky. Mitàna ny laharana voalohany maneran-tany mihitsy i Madagasikara amin’izao fotoana izao momba ity resaka ity. Tsy misy fitsaharany koa ny trafikana harem-pirenena, tsy ny andramena ihany fa hatramin’ny sokatra sy ny volamena ary vato sarobidy. Namoaka antontan’isa mihitsy ny sampanasa iraisam-pirenena fa very amina tapitrisa miliara ariary isan-taona ny Firenena Malagasy noho izany. Tsy fantatra intsony na iza na iza no mandrisika sy tompo-marika amin’izany fa dia izany aloha no zavatra iainana tato anatin’ny taona maromaro. Porofo mitohoka amin’ny tenda ny navoakan’ny vondrona iraisam-pirenena fa ao anatin’ny firenena dimy mahantra indrindra i Madagsikara ary ny 90% maherin’ny vahoaka Malagasy no miaina ambanin’ny tokonan’ny fahantrana (seuil de la pauvreté) dia mbola sahy nangataka porofo ny fisin’izany amin’ny mpanao...

Fitantanana tanàna : Nampifanatonin’ny vazaha ny CUA sy ny fitondrana

Nijery imaso  ny asa  tafiditra ao anatin’ny tetik’asa Lalankely andiany faha 2 ny Sekreteram-panjakana Frantsay misahana ny Fiaraha-miasa, Jean Baptiste Lemoine ny Alarobia 14 Martsa 2018 , nanotrona azy tamin’izany ny Masoivohon’i Frantsa miasa sy monina eto Madagasikara  , ny Ambasadaoron’ny Vondrona Eropeana  , ny avy amin’ny Ivontoerana Frantsay momba ny Fampandrosoana  na ny AFD , ny Ben’ny Tanànan’Antananarivo Renivohitra Lalao Ravalomanana ary any avy amin’ny fitondram-panjakana nahitana ministra roa dia ny ministry ny rano sy ny ministry ny fanajariana ny tany (M2PATE). Anisan’ny toerana naleha ny teny Ankazomanga ao anatin’ny Boriboritany faha 3 izay  anisan’ny nahazo  tombontsoa tamin’ny Tetik’asa Lalankely andiany faha 2 satria nanaovana lalankely vita amin’ny rarivato sy simenitra hatrany anaty tanàna . Taorian’izay dia nihazo ny teny Manarintsoa Atsinanana  ny Delegasiona nijery ny Station de Pompage . Fantatra fa hosoloina avokoa  ny fitaovana amin’ireo Station de Pompage 5 eto Antananarivo ka anisany  ny etsy Manarintsoa Atsinanana . Ny Ben’ny Tanànan’Iarivo Lalao Ravalomanana manokana dia nanamafy fa mila miaramiasa ny Fanjakana sy ny CUA  mba tsy haha- afabaraka manoloana ireo mpamatsy vola, ka ilaina ny fihaonana mba hametrahana ny rindran-damina izay ilaina , nohamafisiny koa  fa manana  andraikitra ny mponina fa tsy ifanilika  ary ilaina ny ipetrahan’ny fifampifehezana na ny Discipline . Tombontsoa maro no azon’ny Boriboritany rehetra eto an-dRenivohitra  avy amin’ny Tetik’asa Lalankely toy ny fifehezana ny fiakaran’ny rano amin’ny faritra iva , eo koa ny fiatrehana sahady ny fiitaran’ny Tanànan’Antananarivo sy ny fitomboan’ny mponina. Marihana fa mahatratra 5 Tapitrisa Euros no lany tamin’ny Lalankely andiany faha 2 izay efa mifarana   ka  ny AFD no namatsy vola ; andalana kosa ankehitriny ny fikarakarana ny Tetik’asa...

Maimbo ny Lapan’i Tsimbazaza

Niaka-pofofona ny depioten’i Madagasikara Rabetafika Robertine voafidy tany Isandra, faritra Matsiatra Ambony, sady niaro ny fitondrana, fa sempotry ny fofona (helika) ny tenany ka tokony haka toerana hafa ny mpanao gazety, fa tsy miaraka amin’ny depiote eny ambany. Tsy ilay fofona nambarany no tena isarihana ny sain’ny mpanara-baovao  eto satria adihevitra mirefarefa amin’ny tany loatra no noresahany. Maimbo tokoa ny lapan’i Tsimbazaza ary ny maro an’isa mpomba ny HVM no tena mpitondra fofona hafahafa ao. Isaorana manokana eto izy ireo namaky bantsilana izany satria lalàna mihatra amin’ny fiainam-bahoaka no ataon’izy ireo kilalao maloto ao ka nahoana no tsy ho maimbo ?Maimbo  kolikoly , maimbo  fahalovana  ny ao Tsimbazaza ao ary io no tonga amin’ilay fitenenana manao hoe : izay mahare ny fofona ihany no nanao azy. Izay solombavambahoaka mpiaro fahatany ny fitondrana sady mpisolelaka ihany no tompon’ny kolikoly. Firifiry moa ny fividianana depiote  izay rehefa hampanjaka ny lalàna tiany hatao ny HVM ? Efa malaza ratsy amin’ny resaka “malety” ity Lapa ity, satria tokoa rehefa misy ady hevitra mafampana ao, dia miala any hatrany izay “malety” na volabe hividianana ireo solombavambahoaka izay. Lo tanteraka ny lapan’ny demokrasia Malagasy ary rehefa ny fahalovana no manjaka dia mazava ho azy fa tsy maintsy fofona maimbo no setrin’izany sy avoakan’izany, fa tsy manitra velively. Andrasana indray aloha izay hambaran’ny « Fotoam-bita » fa raha tsy hihetsi-bolon-korona amin’izany dia efa tsy mahare  vary manitra intsony sady efa maty hozatra. Na izany na tsy izany aza dia hita taratra sahady ny mety ho fizotran’ny raharaha politika eto amintsika tamin’ireny teny Tsimbazaza ireny. Efa mandeha ny tsioka isan-karazany ary  mizotra any amin’ny fialana aina ny herin’ny fitondrana HVM sy ireo...

Fitsarana eto Madagasikara : Sarotra ny mbola inoana fa mahaleo tena

Dradraina etsy sy eroa fa manana ny fahaleovantenany ny fitsarana eto amintsika. Tsy teny  tenenina fotsiny akory izany fa tena mila asehon’ny  fanjakana eo amin’ny ataony ka hahatsapana fa tsy mibaiko ny fitsarana na mitsabaka amin’ny raharaham-pitsarana ny mpitondra fanjakana. Ny raharaha Claudine Razaimamonjy anefa dia nampiseho fitsabahan’andraikitra eo amin’ny olom-panjakana tompon’andraikitra ambony mihitsy no  miaro mivantana ny voampanga. Dia mody nesorina ary nomena toerana ambony hafa indray nony avy eo. Ny raharaha Houcine Arfa ihany koa izay nahavoatohintohina hatramin’ny minisitry ny fitsarana dia mampiseho fa tsy milamina mihitsy ny fitsarana eto Madagasikara. Any amin’ny firenen-dehibe, rehefa voatonontonona matetika toy ireny ny manana andraikitra eo amin’ny fanjakana dia mametra-pialana aloha. Mahamora ny fanadihadiana ny toy izany ary mariky ny fanetren-tena hanaiky ho eo ambanin’ny lalàna ihany koa, ka tsy hizahozaho hanadio tena sy vao mainka hampiseho sy hanampatra fahefana etsy sy eroa aloha. Ny fitsarana “ady maika” tao Antsirabe ka nanemorana indroa ny didim-pitsarana ihany koa dia tena tombanan’ny maro ho baiko avy amin’ny fanjakana ka tena nitory fa tsy mahaleo tena ny fitsarana. Ady maika, mahakasika aina (ain’ny biby) nefa dia mbola sahy nahemotra indroa ary raha tsy miditra an-tsehatra aza ny masoivoho amerikana niangavy ny famohana ny vavahadin’ny Triple A tao Andranomanelatra, dia asa izay nitranga. Mihetsika hitady ny fahaleovantenany hatrany ny sendikan’ny mpitsara eto Madagasikara hatreto saingy ho azony ve izany satria mandeha dia mandeha ny antsojay ho an’ireo izay mitarika izany ankehitriny? Fa hatreto ny maro amin’ny Malagasy dia tena mbola tsy mino izany fahaleovantenan`ny fitsarana  ETO MADAGASIKARA izany raha ny zava-misy no jerena. Ny...

Tadiavin’ny fitondrana avokoa izay anakombonam-bava ny mpanohitra

May volon-tratra amin’izao fotoana izao ny fitondrana amin’ny raharaham-pirenena ary tadiavina avokoa izay hevitra anakombonana ny vavan’ny mpanohitra. Mahazo ny anjarany ny mpanao gazety tsy miankina raha vao miteny, ka ny Ministeran’ny Serasera sy ny fifandraisana amin’ny andrim-panjakana no mpitondra teny mahery , manery ny haino aman-jery ary mamoritra ny asa fanaovan-gazety, tahaka ny fanaony hatramin’izay. Ny namana ao amin’ny haino aman-jerim-panjakana aloha dia tsy lazaina intsony ny mahazo azy. Miendrika fanapenam-bava avokoa izany ary ny tsapa dia voadakan’ny mpanongam-panjakana am-bavafo  izay niarahany ihany  izy ireo, ka valifaty tsotra izao sisa no fahitana  azy. Mbola daka am-bavafo ihany koa no nahazo ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina  izay mihevitra fa tena tian’ny vahoaka kanefa dia fitaka be vata no ataon’ny mpisolelaka manodidina azy milaza fa mahangona vahoaka  rehefa hihaino azy , any ambadika  tambazana tambiny  ny mponina vao mahavory vahoaka . Nahazo ny anjarany tokoa mantsy ireo tompon’andraiki-panjakana nandritra ny nandalovan’ilay filohan’ny Tetezamita teo aloha , Andry Rajoelina, tany Ambilobe farany teo. Asa izay hanjo azy ireo ao aoriana kely ao. Ho avy indray ity ny fifidianana filoham-pirenena, ka azo eritreretina fa matahotra ny daka am-bavafon’ny vahoaka Malagasy ny HVM  matoa efa mieritreritra sahady, fa afaka miverina mandray ny fitondrana ny filoha ankehitriny raha toa ka tsy lany hiditra amin’ny fihodinana faharo, taiza no mbola nisy an’izany teto amin’izao tontolo izao. Efa ampiasaina avokoa ankehitriny ireo minisitra tsy re feo hatramin’izay, efa mandeha ny baiko midina eny amin’ny faritra maro , dia ny hampandresena ny kadida HVM amin’ny fomba rehetra, eny hatramin’ny tsy fanao aza. Tsy adala ny  vahoaka mpifidy ka sao dia ho diso fanantenana ho tapaka lalan-drà eon y...

Fihaonamben’ny mpanao politika eto Madagasikara

Nitafa tamin’ny mpanao gazety tetsy Amparibe omaly ny avy amin’ny K3F na ny Komitin’ny Fahamarinana sy ny Fandriampahalemana ary ny Fiadanana. Nitarika izany fihaonana tamin’ny mpampita vaovao izany ireo mpitari-pivavahana sasany avy amin’ny fiangonana katolika eto Madagasikara (EKAR), sy ny avy amin’ny filohan’ny antoko politika Tambatra, Pety Rakotoniaina. Nisongadina tamin’izany fa hanao fihaonambe any Fianarantsoa ny 17 sy ny 18 aprily ho avy izao ny antoko politika rehetra eto Madagasikara, handinika ny olana sy ny vaha olana mikasika ny toe-draharaha politika eto amintsika amin’izao fotoana.  Tokony ho natao ny 17 martsa ho avy izao io fihaonambe io, nefa noho ny fanandratana olon-tsambatra hisy any Vohipeno ny 17 martsa ho avy izao dia nahemotra amin’ireo fotoana ireo izany fotoana izany. Voaresaka tamin’izao fihaonana tetsy Amparibe izao koa ny momba ny raharahan’ny AAA- Tiko Andranomanelatra, nambaran’izy ireo tamin’izany fa sady anti-développement, no anti-économique, na mifanohitra amin’ny fampandrosoana sy ny toekarena ny zavatra ataon’ny fitondrana Rajaonarimampianina any Andranomanelatra izao. Ny Valosoa...