Ministry ny Fitsarana : Ny antsipirian’ny fanambaran’i Houcine Arfa

Toy izao ny fanambaran’ilay Frantsay Houcine Arfa momba ny ministry ny Fitsarana Rasolo Elise. Nandray vola 70000 euros tany amin’ilay gadra frantsay nitsoaka ny ministra hoy izy, toy izany koa ny talen’ny kabinetrany, ary ny lehiben’ny fampanoavana voalazany fa nomeny 30000 euros Français évadé à Madagascar : «J’ai versé 70 000 € à la ministre de la Justice» : Houcine Arfa, 53 ans, ex-conseiller du président de la République de Madagascar, J’ai versé 70 000 € à la ministre de la justice, 30 000 € au procureur en charge de mon dossier. -Le Parisien : Vous étiez incarcéré à Tsiafahy, la prison la plus sécurisée de Madagascar. Comment vous en êtes-vous échappé ? -Houcine Arfa : On ne sort pas d’un tel endroit sans complicités. Je l’assume : j’ai été aidé au plus haut niveau de l’Etat malgache. J’ai versé 70 000 € à la ministre de la justice, 30 000 € au procureur en charge de mon dossier.* Cela m’a permis d’être transféré dans un établissement plus souple, et d’être emmené à l’hôpital avec une escorte allégée. Là, mes gardes m’ont emmené jusqu’à la ville de Tamatave. Mais je sentais que le contrat ne serait pas rempli, et qu’on allait m’arrêter à nouveau. Une équipe à moi a pris le relais. J’ai embarqué dans une pirogue. Trois heures durant, à la boussole, nous avons ramé à travers les courants violents du canal du Mozambique, puis nous avons été transbordés en haute mer dans une pirogue motorisée, jusqu’à Mayotte où nous avons débarqué discrètement. -Pourquoi vous être soustrait à la justice malgache ? -Parce que si j’étais resté, j’allais mourir....

Alaotra : Mitaraina amin’ny fanafihan-dahalo matetika ny mponina ambanivohitra

Velon-taraina hatrany ny mponina ambanivohitra vokatry ny fanafihan-dahalo matetika izay arahana habibiana hatrany . Taorian’ny fangalana takalon’aina nataon’ireo jiolahy tany Anororo distrikan’ Amparafaravola sy ny famoanoana olona telo mianaka tao Sahamamy dia nitrangana fanafihan-dahalo ihany koa tao amin’ny kaominina Ambohitsilaozana distrikan’ Ambatondrazaka. Fantatra fa olona iray no notifirin’izy ireo nandritra izany. Mamely matetika mihitsy ny asan-dahalo ao avaratra Ambatondrazaka ao raha ny nambaran’ny mponina. Mandeha hatramin’ny fanakanan-dalana mihitsy hoy izy ireo ka lasibatra amin’izany ny mpiantsena mandeha vao maraina. Mitovy amin’izany ihany koa ny any amin’iny kaominina Ilafy iny, izay mbola tafiditra ao anatin’ny distrikan’ Ambatondrazaka ihany. Mateti-pihavy toa sotrokely ny asan-jiolahy izay hamoizana ain’olona na handratrana mihitsy indraindray. Ireo tanàna somary mitokatokana no tena hanjakan’izy ireo amin’izany hoy ny mponina. Nambaran’ireo mpitandro filaminana indray kosa fa misy hatrany ny olona ao an-tanàna no miray tsikombakomba amin’ireo olon-dratsy ireo. Raha vao misy olona mivarotra zavatra na vary ka misy mahalala dia efa lasibatra iny izay. Manao antso avo amin’ny vahoaka ny mpitandro filaminana araka izany mba hiaraka hisalahy ka tsy hatahotra ny hanondro ireo olona izay mampiahiahy mba hahafahana mifehy ny resaka tsy fandriampahalemana. Raoul...

Tsy azo afenina ny tsy fahombiazan’ny Hery Rajaonarimampianina

Tsy naharenesana mihitsy avy amin’Ingahy filohan’ny Repoblika teny ho firaisankina fo amam-panahy  amin’ny havan’ireo maty namoy aina vokatry ny pesta nandritry ny fanoloran’ny solontenan’ny OMS azy ny diplôma nilaza, fa nahomby ny ezaka nataony tamin’ny ady amin’izany valanaretina nandripaka teto amin’ny firenena izany. Tsy naheno izany izahay hatreto, fa ny natao angoantenda tamin’ny haino aman-jery samihafa indrindra ny mpanohana ny fitondrana, natao dridrangilo, dia fanomezana izany mari-pankasitrahana izany hatrany azy. Nisy fianakaviana maro nidonam-pahoriana anefa tao ary Malagasy ireo, fa tsy atao fijery tany avo avaratra, na atao zanak’Ikalahafa, na handosirana lavitra toy ny fasam-bao na ailikilika tahaka ny boka. Maro ihany koa ireo vaovao tsy fantatra mazava ny marina tamin’ireny fotoana nampamaivay ny resaka valanaretina pesta ireny, kanefa toa nangina teo, ary mijanona ho ankamantatra sisa izany ho an’ny maro. Tranga fahita tamin’ity fitondrana ity rahateo izany… Ity fitondrana Hvm tarihin-dRajaonarimampianina ity no fitondrana misy fitantanana misafotofoto indrindra raha hatramin’ny nahazoana fahaleovantena. Vao mainka miharihary izany tato ho ato indrindra rehefa nipoitra ity resaka teratany frantsay enjehin’ny fitondrana ity. Iza no inoan’ny vahoaka ? Efa nambara hatrany fa sarotra ho an’ny fitondrana Hvm ny hahazo ny fitokisam-bahoaka noho ny an-tandrevaka nataony tamin’ny fanasoavam-bahoaka tao anatin’izay efatra taona izay. Mahatsiaro ho diso fanantenana tanteraka ny vahoaka satria tsy ny nahamaika ny ambanilanitra, izay tena mampijaly azy no nimasoana, fa ny an’ny fitondrana. Tsy hitan’ny vahoaka ho nanam-piniavana sy nifofotra nanala ny fahantrany sy ny fahasahiranana lalina mianjady aminy andro aman’alina ny fitondrana Hvm, fa variana milalao politika sy manao kajikajy politika hikatsahana tombontsoa manokana sy hihazonana fitondrana. Maro rahateo ireo raharaha goavana nafana teto amin’ny firenena no nafenimpenina na nosarontsaronana...

Raharaha Houcine Arfa : Afa-baraka ny firenena Malagasy

Tsy hay tohaina ny fanehoan-kevitra momba ny raharaha Houcine Arfa . Rariny tokoa izany satria tsy olon’olompoana ny voasaringotra ao anatiny . Raha atao ny fampahatsiahivana tsotsotra dia teratany Frantsay i Houcine Arfa . Olona fantatra tsara teo anivon’ny Fiadidiana ny Repoblika izy . Taty aoriana anefa dia nisy ny raharaha nanenjehana azy , vokany dia voaheloka 3 taona sazy mihatra teny amin’ny fonjan’i Tsiafahy izy. Taorian’izany dia nihazakazaka ny raharaha . Nafindra teny amin’ny fonjan’Antanimora ny lehilahy avy eo . Taorian’izay dia voalaza fa narary ka mila fitsaboana . Tsy  dia naharaka izany fandehan-javatra izany ny olon-tsotra fa ny fanjakana ihany no nilaza fa tafatsoaka ity olona ity , ny lehilahy anefa efa any Paris sady nitafa tamin’ny mpanao gazety ; nilaza indray ny fanjakana Malagasy tamin’ny alalan’ny Ministeran’ny Fitsarana fa misy ny didy fampisamborana iraisam-pirenena ity Houcine Arfa ity ary managataka fiaraha-miasa amin’ny Fitsarana Frantsay  ny mpitondra eto Madagasikara. Hatramin’izao anefa dia tsy andrenesam-peo ny Fitsarana Frantsay izay adikan’ny maro avy hatrany fa tsy mivaky loha amin’izany ny any Paris . Fa ny tena nampiteraka fanehoankevitra dia ny tenin’i Houcine Arfa tamin’ny mpanao gazety tao Paris fa nanome vola 70000 Euros ho an’ny tomponandraikitra taty Madagasikara izy ka ao anatin’izany ny olon’ny fitsarana. Ho an’ny mpitazana dia kolikoly ny dikan’izany , ka mba hahafahana mahafantatra tsara ny tena marina dia tokony hiditra antsehatra ny Bianco manao fanadihadiana mba hahafantarana ny tena marina sy tsy hihinanana ambolony  sady rafitra mahaleo tena rahateo ny Bianco . Fa na tiana  na tsy tiana dia afa-baraka ny firenena Malagasy , tsorina mihitsy hoe : fahafambaraka Iraisam-pirenena . Ankoatra izay dia andrasana...

Diplaomasia Malagasy : 10 taona izao no nandeha tamin’ny tsy falehany

Manodidina ny 40 ny firenena manana fifandraisana Diplomatika amin’i Madagasikara  sady nananana Ambasadaoro na Mpiandraiki-draharaha.  Nandritra ny 7 taona nitondran’ny Filoha Marc Ravalomanana dia tena niroborobo izany fifandraisana izany saingy potika noho ny tetezamita lava reny niarahana niaina teto.  Rehefa tonga teo amin’ny fitondrana anefa ny filoha ankehitriny notronin’ny HVM marobe dia diso fanantenana satria noheverin’izy ireo fa ho moramora ny hamerenana ny fifandraisana diplomatika izay tapaka.  Nekena fa nanendry Masoivoho eto Madagasikara ireo firenena vahiny sy ny Fikambanana Iraisam-pirenena samihafa fa ny firenena Malagasy kosa tsy nahavita nanendry Ambasadaoro any amin’ireo Masoivoho Malagasy any ivelany satria kenda roroka noho ny tsy fananam-bola  Efa ho tapitra ity ny taom-piasan’ny Filoha am-perin’asa , mbola azo isaina amin’ny rantsan-tanana 5 ny Ambasadaoro voatendry. Dia hoy isika manao hoe : hahavita inona moa ireto Ambasadaoro vao notondrena tamin’ny herinandro teo ireto ? Ary ireo Masoivoho tsy mbola misy Ambasadaoro Malagasy mba ahoana ? Raha atao ary ny kajy tsotra dia 10 taona  no nandeha amin’ny tsy falehany ny Diplomasia Malagasy satria 5 taona ny tetezamita notarihan-dRajoelina izay nisian’ny fahatapahana tanteraka teo amin’ny fifandraisana tamin’ny any ivelany ; tonga indray ny fitondran’ny HVM , tafaverina ny fankatoavana iraisam-pirenena saingy tsy nahavita nanendry Ambasadaoro ny mpitondra ary na nisy aza dia toy ny menaka mitete , na tiana na tsy tiana dia nisy fiantraikany ratsy tamin’ny fiainam-pirenena teto Madagasikara  izany toe-javatra izany saingy tsy sahin’ny Mpitondra tenenina. Tsiahivina fa manana andraikitra goavana ny Ambasadaoro satria ankoatra ny fanomezana Visa dia eo koa ny toekarena, ka anisan’izany ny fandresen-dahatra ny mpandraharaha vahiny ho tonga aty Madagasikara , azo lazaina fa misava lalana amin’ny ho fiarahamiasa amin’i...

Manana Ekspera, Maitre, Elite ny Fitondrana saingy tsy ho ela dia ho rendrika

Mirehareha ny fitondrana ankehitriny fa manana Ekspera comptable. Mahay mitady vola, saingy mpiasam-panjakana an’arivony no tsy nandray karama tamin’ny faran’ny taona. Miesona sy mampiesona vahoaka no tena talentan’ny ekspera eto. Toa tsy fantany akory izany prevision na fitsinjovana sy fiatrehana ny ampitso sy ny ho avy, nefa dia mitonona ho ekspera. Jereo fotsiny ny lalana vitan’ny ekspera sy ny ekipany eny Andohatapenaka dia hitampim-bava ianao. Tsy mandingana ny herintaona dia tip-top na fanampenana ny lavaka etsy sy eroa no atao. Jerena indray ny trano narafitra noheverina hampiasaina tamin’ny fihaonana momba ny frankofonia ka io fa maniry ahitra. Tsy vita ara-potoana, ary izay fanohizana ny asa aza dia mbola miketrika hanao “mimi” hangata-bola etsy sy eroa indray angamba ingahy Ekspera. Notokanana indray ny gare routière teo Andohatapenaka, saingy toa ny tobin-dasantsy Total no miasa ao fa izay fiara miantsona ao toa mbola tsy milamina sy tsy hita veroka fa ny fihetsika ivelany no be dia be. Santionan’ny tsy fahombiazan’ny Ekspera ireo. Dia ao koa ny “Maitre” izay anaram-piamboniana ao amin’ny tontolon’ny fitsarana nefa  dia maitre nanaonao foana. Niantso mpanao gazety nisasak’alina hiarovana ny akama izay voarohirohy tamin’ny afera maizina. Izany no Maitre eto Madagasikara. Avy  eo dia nesorina vetivety ary nakarina grady sy nomena andraikitra hafa ambony kokoa, na dia efa nigagana aza ny tsy fahombiazany. Izay ilay Hery Variana Mifampiaro eto amintsika. Mifampiaro amin’ny ratsy atao. Farany dia manana akama misora-tena ho “Elite” koa ny Fitondrana raha ny eny Atsimondrano manokana no jerena. Elite mankaiza sy manao inona anefa ? Mitaona amin’ny fanaovan-dalana hono. Nefa dia mitaona ho amin’ny petatoko sy tip-top satria andro fahavaratra, ao anatin’ny rano sy...