Aoka hatsahatra ny toe-tsaina lany andro tsy mampandroso firenena

Mahavariana sy mahalasa eritreritra fatratra ny fivoarana sy fandrosoana misy ao Rwanda amin’izao fotoana izao. Nambara mihitsy fa isan’ny firenena fakan-tahaka amin’ny fandrosoana aty Afrika io firenena io, ary  i Kigali renivohitra no tanàn-dehibe madio indrindra aty Afrika izao. Niaraha-nahalala anefa ny nahataraiky azy teo amin’ny lafiny fandrosoana izay tany amin’ny taona 90 sy indrindra ny zava-doza nitranga tany aminy tamin’ny taona 1994, dia ny adim-poko nisy teo amin’ireo foko lehibe roa, ny Hutu sy Tutsi, ary nahafatesan’olona an-tapitrisany tao anaty telo volana monja. Firenena nidiran-doza indrindra tamin’izany fotoana izany no lasa fitaratra ho an’ny firenena afrikana izay ao anatin’izany isika eto Madagasikara. Anisany lakilen’ny fivoarany sy fandrosoany haingana dia haingana ny fanovàna toe-tsaina. Nialàn-dry zareo Roandey lavitra ny fankahalana sy ny fanaovana valifaty, fa nobanjinin’izy ireo ny fifamelan-keloka, mba hampitoerana ny fihavanana sy hanome aina vao indray ny fireneny. Nilaozany lavitra isika Malagasy mpieboebo ery ary midehaka ho manana ny maha izy azy ny fihavanana Malagasy ary tsy misy mitovy aminy. Aiza anefa izany “fihavanana Malagasy”izany raha miohatra amin’ny fisainan-dry zareo Roandey sy ry zareo afrikana tatsimo, izay niezaka ihany koa nikosoka ny tantara ratsiny dia ny “Apartheid”, izay endrika fanavakavahana faratampony indrindra maneran-tany. Efa nahay nihavana ihany koa ry zareo ireto ary miezaka miara-mientana mampandroso ny fireneny. Sao dia matin-kambo amin’ny tsy antony àry isika ity? Fositra iray mahatonga antsika Malagasy ilaozan’ny firenen-kafa, izay taoriantsika fahiny toy ireto firenena afrikana roa ireto, dia eo ilay toe-tsaina. Amin’ny ankapobeny, ho an’ny mpandinika fiaraha-monina, dia miadana dia miadana, mba tsy ilazana azy hoe tsy misy, ny fivoaran’ny toe-tsaina ho amin’ny fampandrosoana ny firenena. Misy mivoatra ihany, fa saingy mankany amin’ny...

Zara raha nisy nihaino ingahy Hery Rajaonarimampianina

Zaran’ny mpitondra fanjakana eto Madagasikara aza nisy ny Fivoriamben’ny Firenena Mikambana any Etazonia izay fanao isan-taona  isaky ny volana Septambra sy oktobra, mba hahafahana miseho sehatra eo anatrehan’izao tontolo izao . Tsorina fa amin’izao  fivoriana any New York izao dia  difotra tanteraka i Madagasikara , reraka ny diplomasia malagasy satria nandritra ny kabarin’ny filoha Hery Rajaonarimampianina teo amin’ny pilipitran’ny Firenena Mikambana dia zara raha nisy nihaino . Bangabanga be ny sezan’ny mpanatrika izay midika avy hatrany fa tsy mampiraika an’izao tontolo izao ny mpitondra Malagasy . Tsy hoe ny vahoaka Malagasy na ny firenena Malagasy no tsy mahataitra ny any ivelany fa ny mpitondra fanjakana eto Madagasikara ankehitriny mihitsy no tsy azoazon’izao tontolo izao. Tsy afaka ny handà izany ny eny Iavoloha sy ny eny Mahazoarivo , tsy azo amboamboarina koa ny sary toy ny fanaon’ny sasany eto Madagasikara fa mibaribary ny seza banga  . Ny zavatra tsy azo adinoina anefa dia vao haingana no nosoloina ny Ministry ny Raharaham-bahiny malagasy . Dia inona moa izany hoe : Kabary tsy misy mihaino ? Ny mahamaika ny sehatra iraisam-pirenena amin’izao fotoana  izao dia ny raharahan’i Birmanie , ny fiatrehana ny adalan’ny filohan’i Korea Avaratra  Kim Jung Un , ny fikorontanan’ny toetr’andro manerantany , ny ady amin’ny fampihorohorohoana . Raha vao izany Donald Trump filoha amerikana izany no mikabary dia feno ny trano , toy izany koa ny filoha frantsay Emmanuel Macron , ny Praiministra Britanika Theresa May, ny filoha Rosiana Vladmir Poutine, ny filoha sinoa sy ny sisa,… Mba aiza ho aiza amin’izany kosa ny gasy kely ? Ohatran’ny tsy milamina an ! Sa ahoana hoy ianao ?   Rina...

Hay hetsika politika no tena dikan’ny nataon’ireo taxi

Tratra ny nafenina ary tsy misy ny marina izay tsy hitranga rehefa nijery ny grevy nataon’ny taxi sasany eto Antananarivo tarihin’i Clemence mpanao gazetin’ny RTA teo aloha   ary  mpikambana amin’ny kabinetran’ny minisiteran’ny fanabezam-pirenena  amin’izao fitondràna HVM izao . Ny hita  aloha raha  vao nitsangana ity fikambanana TAXI ity, izay ny kominina Antananarivo ihany  no namporisika  azy ireo hanangana fikambanana mba hanamoràna ny fifandraisana eo amin’ny roa tonta  dia tsy izay no zavamisy ankehitriny  fa lasa nanao  volo manoa randrana sy manao vava be manohitra ny fanatsaràna ataon’ny CUA ny mpilaza fa mpitarika io fikambanana io .  Nivadika  politika hanenjehana rano fotsiny ny ben’ny Tanàna Lalao Ravalomanana ilay fikambanana najoro . Manamarina izany ny lohateny lehibe tamin’ny gazety mpomba ny fitondràna  manao hoe:   mitaky ny fialàn’ny ben’ny Tanàna ny mpitondra TAXI. Hay ve izay ilay tanjona  e!  ka iza ary no mpamatsy vola ireto taxi ireto?  ahoana   no nahazo alalana hitokona tany amin’ny prefekotoran’ Antananarivo renivohitra izy ireo ?  Mazava  eto fa  fitadiavana hirika hanesorana   ny ben’ny tanànan’Antananarivo Renivohitra  no ao ambadiky  ny  resaka taxi   io matoa  milaza i Clemence  fa tsy hifampidinika  amin’ny mpitantana ny Tanàna izy ireo  fa rehefa  izay dia izay TSY MILA OMAVET izy . Mahazo tombony amin’izao  fanakorontanana an’Antananarivo  amin’izao ny mpitondra  HVM  sy ireo tariky ny   mpanongam-panjakàna  , ka mazava be fa  sahy hilaza ve  izy ireo fa tsy ao ambadiky ny mpitondra TAXI  ny iray amin’izy ireo , na mety mitambatra koa satria fahavalo iombonany ny  filoha Marc Ravalomanana andefomandrin’ny ben’ny Tanàna Lalao Ravalomanana  izay  fahavalo politikany ? vakiana  fotsiny hoy ny fitenin’ny tanora  azy izay.  ...

Tsy mahazaka fifaninanana amin’ny haino aman-jery ny mpitondra

Anisan’ny fanontaniana napetraky ny mpanao gazety tamin’ny filoha Hery Rajaonarimampianina teny Iavoloha farany teo ny momba ny raharaha MBS . Samy talanjona ny rehetra raha naheno ny valinteny nomen’ingahy filoha izay valinteny notsotsorina fotsiny ; nilaza mantsy izy fa matoa ny MBS tsy misokatra dia tsy ara-dalàna, ary any aminy hono  ny antotan-taratasy momba ity haino aman-jery ity . Tsy maintsy valiana ny resaka toy izany satria tsy hoe rehefa olona tahaka izatsy na izaroa no miteny dia marina zato isanjato sady manjary kabary tsy valiana . Ny fanamarihana voalohany aloha dia izao : asa ny filoha Hery Rajaonarimampianina sy ireo mpiaramiasa aminy, anisan’izany ny lohandohan’ny mpisorona ao amin’ny Ministera misahana ny fifandraisana sy ny tandapa isan-karazany    raha teto Madagasikara na tsia satria Orinasan-tserasera ara-dalàna tsara ny MBS , rehefa tonga ny fanonganam-panjakana nataon’ny sasany notarihan-dRajoelina tamin’ny 2009 dia nodorana  izany MBS izany ary ny tanjon’ireo mpanongam-panjakana   dia ny hanafohanana tanteraka ny momba an’i Marc Ravalomanana sy ny momba azy rehetra ka tafiditra amin’izany ny orinasany sy ny MBS , novohizina fa tsy tafiditra eto Madagasikara intsony izany Ravalomanana izany fa miteraka korontana . Tsy araka izay kajin’ny sasany anefa no nitranga. Vokany dia ny MBS indray no atao izay tsy handehanany . Efa any amin’ny Filankevim-panjakana ny fitoriana nataon’ny MBS araka ny nambaran’ny Talen’ny Famoahana Joel Ralaivohita ka ny didim-pitsarana no handrasana hatramin’izao ka nahoana no ahasahian’ny filoha milaza fa matoa tsy misokatra ny MBS dia tsy ara-dalàna . Andraikitry ny fitsarana no miteny amin’ny alalan’ny didy na manana ny rariny ny MBS na tsia  satria ny fitenenan’ny filohampirenena fa tsy ara-dalàna ny MBS matoa tsy misokatra...

Fitantanam-pirenena : Miharihary ny tsy fitsinjovan’ny fitondrana ny lavitra

Adi-hevitra be ankehitriny ny resaka fanitsiana ny lalampanorenana izay nofidiana nandritry ny andron’ny tetezamita tamin’ny 2010. Tonga ao an-tsaina avy hatrany ny fifaliana sy ny fibitahan’ny antokon’olona mpanohana ny mpanongam-panjakana tamin’izany fotoana izany raha vao lany io lalampanorenana io. Nisy ny horakoraka sy dihy natao teny amin’ny araben’ny fahaleovantena tamin’ny andro alina. Niohagahoaga izaitsizy teny an-dalambe sy tamin’ny haino aman-jery samihafa ireo nihevitra fa nandresy. Ny tantara tsy fanadino. Lalampanorenana izay nikendrena fotsiny ihany olona iray anefa amin’ny ankapobeny no nironan’ireo niketrika azy tamin’izany fotoana izany. Tsy nisy nivaky loha ireo vondron’olona nanohitra ny tsy tokony hanaovana fifidianana lalampanorenana aloha fa tokony hovahana ny krizy politika teto amin’ny firenena. Tamin’izany anefa dia efa tsinjon’ny maro tamin’ireo nanohitra ireo, fa tsy mandeha amin’izay izy io lalampanorenana io, fa tokony hiverenana dinihina lalina aloha. Fa iza tamin’ireo niketrika azy io na ny teo amin’ny fitondrana avy nanongam-panjakana, na ireo mpanao politika niara-dia tamin’ny fitondrana, na ireo mpahay lalàna nanao izay namolavolana azy moa no mba nihevitra ny tsy fetezany sy ny fihainoana ireo mpanohitra ? Ny hany masaka tao an-dohan’izy ireo dia ny hibeda fotsiny ny fitondrana efa eo am-pelatanana ihany, dia izay. Toy ny nofon-kena an-tanan-tsaka ny fibodoana fitondrana tamin’ireny andro ireny, izay manakaiky sy mikasa hikitika rangotina haratra. Tsy nisy nitsinjo lavitra izay mety ho fiantraikany… Ankehitriny , iaraha-mahita ny adi-hevitra miseho etsy sy eroa. Samy mandrirotra amin’izay hiheverany azy avy ny ankolafin’olona. Dia miseho mitarika ny adi-hevitra Rajaonarimampianina sy ny fitondrana tarihiny, taorian’ny ny dia tany Londres nitokana ny masoivoho Malagasy. Fijery anglisy, fa tsy frantsay indray ve tamin’ity indray mandeha ity no nanaitra ny sain’ny filohan’ny Repoblika...

Tsy mampitovy lenta ny asan-tserasera ny Filoha fa mbola misy halako bika tsy tiako tarehy

Nihaona tamin’ny mpanao  gazety teny amin’ny lapam-panjakàna Iavoloha  ny filohan’ny Repoblika Hery Rajaonarimampianina ny faran’ny herinandro teo . Amin’ny ankapobeny dia resaka  efa  mahazatra ny sofina  no  heno tao ambavan’ny  filoha nandritra  ny fanazavana nataony   sy  tamin’ny  fomba  namaliany  ny fanontanian’ny mpanao gazety   fa  tsy dia misy zava-baovao loatra , ny tsapa aza dia toa  fanasana atidoha aza no  betsaka.  Hita taratra  tao anatin’ny valan-dresaka nataon’ny filoha Hery Rajaonarimampianina ity  fa tsy mahavaha olona eto amin’ny firenena ny mpitondra HVM ,  fanamboaramboarana  ny sain’ny vahoaka  sisa  no ataon’izy  ireo  fa tsy  misy azo antenaina intsony ao anatin’ity  taona farany itondràny ny firenena ity . Vokatr’izany,  ny mpampahalala vaovao  sisa no eritreretin’ny filoha    hampahafantatra ny zavatra vitany eto amin’ny firenena . Mpanao gazety avy amin’ny onjampeo samy manana ny firehany no tonga teny Iavolona  tamin’io fihaonana io , nanantena ny maro tao anatin’izany  fa hisy fiovam-penitra mahery vaika eo amin’ny asa fanaovan-gazety , kanjo  inona no teo?  Tsy mampitovy lenta  ny  asan-tserasera ny filoha  fa mbola misy halako bika tsy tiako tarehy ihany , ka ireo fahavalo politikany toy ny filoha Marc Ravalomanana  dia tsy ahita mangirana amin’ny fanokafana ny onjampeony . Raha eo amin’ny sehatry ny politika indray, manamboamboatra resaka  ny filoha Hery Rajaonarimampianina  raha nanontany  mikasika ny antoko mpanohitra  ny mpanao gazety namana  amin’ny tokony hisian’ny fihaonana eo aminy sy ny antoko mpanohitra   dia  nanambara izy  fa  efa mihaona aminy an-tsokosoko ireo antoko  milaza  fa  mpanohitra ireo . Dia fampiesonana toy izany sisa no ataon’ny  filohampirenena , fihaonana miseho masoandro no ilaina  fa tsy izay tsy hita maso  tsy  misy  mpahita any , ahoana koa no hanamarinana izany...