Fafampiarahabana nataon’ny Koperativa fitaterana Antananarivo Renivohitra (UCTU) an’ny Ben’ny tanana Lalao Ravalomanana

Tonga niarahaba ny Ben’ny Tanàna Lalao Ravalomanana noho ny fahatongavan’ny taona vaovao 2018 androany 18 janoary ny fikambanan’ny Koperativa fitaterana Antananarivo Renivohitra ny UCTU sy ny FMA (Fitaterana Mendrika Antananarivo) ary ny Departemantan’ ny fitaterana ato amin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra CUA. Nitondra ny teny firariantsoa ho fiarahabàna ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana tamin’izany, Rabarison Alphonse. Nanambaran’ izy ireo fa vonona hatrany hiara-hiasa amin’ny tanànan’Antananarivo izy ireo, ary maniry ny koperativa mba hisy ny “atelier” na dinika hiarahana amin’ny Ben’ny Tanàna eo amin’ny asa fitaterana. Nangataka izy ireo amin’ny fandaminana ireo sarety mba hasiana ora ny fandehanany mivezivezy eto amin’ny tanànan’Antananarivo mba hampihenana ny fitohanan’ny fifamoivoizana ary mangataka tany hananganana birao ny koperativa. Araka izany dia nankasitaraka azy ireo ny Ben’ny Tanàna amin’ny fampitondrana toy ny Reny sy ny zanaka, mahatsiaro sy nisaotra ny fanomezana nomeny. Vonona mandrakariva ihany koa izy handray ny torohevitra sy hanohy ny asa izay hita fa tsara rehetra ary ny tsy mety harenina. Mila mifampatoky sy manana fijery mitovy ihany koa hoy izy. Nilaza ny tompon’andraikitra avy ato amin’ny kaominina fa efa misy ezaka hatramin’izay fanalana ireo sarety izay efa nahatratra 200 mahery ny voatazona. Ary efa hisy taratasy hivoaka tsy ho ela haparitaka mikasika ny fandaminana izany ary hisy ny fiantsoana ny koperativa. Mikasika ny fangatahana tany kosa dia mila mijery tany izay mety ny koperativa, izay haroso amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra. Tokony hanangana komisionina ihany koa ny koperativa hoy ny kaominina; izay hodinihana ireo tetik’asa akaiky miaraka....

http://gvalosoa.com/wp-content/uploads/2018/01/Fanondranana-olona-any-Sina.mp4   (Source : Polisim-pirenena...