CUA – Taxi, Kianja Mitafon’i Mahamasina

Tontosa ny sabotsy maraina teo tao amin’ny Kianja Mitafon’i Mahamasina, ny fihaonana voalohany, teo amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) sy ireo mpitatitra taxi-ville na ireo mpitatitra amin’ny fiara karetsaka eto Antananarivo Renivohitra. Voasolotena avokoa ireo mpitatitra taxi avy amin’ireo antsoina hoe secteur miisa 39 eto an-dranivohitra. Anisan’ny tapaka tamin’izany fa hisy isaky ny 3 volana ny fihaonana eo amin’ny CUA sy ny mpanao taxi-ville, hiara-hisalahy ny andaniny sy ny ankilany hanatsara sy hanavao ny fifandraisana. Ny alatsinainy izao dia efa hidina ifotony ny CUA hijery sy hanazava ny olana misy, hiaraka hametraka paikady ny mpanao taxi ara-dalàna sy ny CUA hiadiana amin’ireo mpanao taxi tsy ara-dalàna na taxi clandestin. Niara-niaiky koa ny rehetra fa rariny ny mpitatitra taxi raha hahazo fanampiana na subvention toy ireo mpitatitra amin’ny taxi-be ho famenon’ny banga tokony ho fenoina noho ny fiovaovan’ny vidin’ny solika, ka hiara-hitaky izany amin’ny fitondrana izy ireo. Tokony ho foanana ny tataon-ketra na TVA ho an’ny vidina piesy na kojakoja fanolo ho an’ny taxi-ville. Rehefa tafapetraka ny antsoina hoe central d’achat ao anivon’ny OMAVET dia tokony ho foanana ny antsoina hoe taxe d’importation amin’ny piesy ho an’ny taxi, izany dia toy ny an’ny SALAMA amin’ny resaka fanafody. Ho fitakiana ireo rehetra ireo amin’ny fitondrana mahefa, hisy ny fidinana an-dalàmbe raha ilaina izany, toy ny efa nataon’ireo mpanao taxi tamin’ity herinandro ity. Hisy ny tatitra an-tsoratra hatao amin’ireo fehin-kevitra tapaka ireo ary ho hazavaina amin’ireo secteur miisa 39 misy eto an-drenivohitra izany. Anisan’ny tanjona fohy ezaka ny fanatsarana ny fitaovam-piasana ho an’ireo mpitatitra taxi. Nodinihana tamin’izany koa ny momba ny lanterne sy ny contre visite, ary hojerena ny hahafahan’ny taxi-ville mivoaka...

Aoka hatsahatra ny toe-tsaina lany andro tsy mampandroso firenena

Mahavariana sy mahalasa eritreritra fatratra ny fivoarana sy fandrosoana misy ao Rwanda amin’izao fotoana izao. Nambara mihitsy fa isan’ny firenena fakan-tahaka amin’ny fandrosoana aty Afrika io firenena io, ary  i Kigali renivohitra no tanàn-dehibe madio indrindra aty Afrika izao. Niaraha-nahalala anefa ny nahataraiky azy teo amin’ny lafiny fandrosoana izay tany amin’ny taona 90 sy indrindra ny zava-doza nitranga tany aminy tamin’ny taona 1994, dia ny adim-poko nisy teo amin’ireo foko lehibe roa, ny Hutu sy Tutsi, ary nahafatesan’olona an-tapitrisany tao anaty telo volana monja. Firenena nidiran-doza indrindra tamin’izany fotoana izany no lasa fitaratra ho an’ny firenena afrikana izay ao anatin’izany isika eto Madagasikara. Anisany lakilen’ny fivoarany sy fandrosoany haingana dia haingana ny fanovàna toe-tsaina. Nialàn-dry zareo Roandey lavitra ny fankahalana sy ny fanaovana valifaty, fa nobanjinin’izy ireo ny fifamelan-keloka, mba hampitoerana ny fihavanana sy hanome aina vao indray ny fireneny. Nilaozany lavitra isika Malagasy mpieboebo ery ary midehaka ho manana ny maha izy azy ny fihavanana Malagasy ary tsy misy mitovy aminy. Aiza anefa izany “fihavanana Malagasy”izany raha miohatra amin’ny fisainan-dry zareo Roandey sy ry zareo afrikana tatsimo, izay niezaka ihany koa nikosoka ny tantara ratsiny dia ny “Apartheid”, izay endrika fanavakavahana faratampony indrindra maneran-tany. Efa nahay nihavana ihany koa ry zareo ireto ary miezaka miara-mientana mampandroso ny fireneny. Sao dia matin-kambo amin’ny tsy antony àry isika ity? Fositra iray mahatonga antsika Malagasy ilaozan’ny firenen-kafa, izay taoriantsika fahiny toy ireto firenena afrikana roa ireto, dia eo ilay toe-tsaina. Amin’ny ankapobeny, ho an’ny mpandinika fiaraha-monina, dia miadana dia miadana, mba tsy ilazana azy hoe tsy misy, ny fivoaran’ny toe-tsaina ho amin’ny fampandrosoana ny firenena. Misy mivoatra ihany, fa saingy mankany amin’ny...